Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soubor metadatových prvků Dublin Core schválen jako standard

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Soubor metadatových prvků Dublin Core schválen jako standard

0 comments

Americký národní úřad pro normalizaci (ANSI - American National Standards Institute) schválil v září 2001 soubor metadatových prvků Dublin Core pro popis webových dokumentů jako standard Z39.85-2001 pro metadata sloužící k vyhledávání zdrojů v mnohooborovém informačním prostředí. Standard připravila NISO (National Information Standards Organisation), americká nezisková asociace sdružující producenty i uživatele informací, včetně knihoven, vydavatelů, vládních orgánů aj., která má výhradní akreditaci ANSI pro vývoj a podporu technických standardů v oblasti informačních služeb v USA. Tím bylo završeno dlouhodobé úsilí iniciativy vzniklé na rozvoj tohoto souboru metadatových prvků - Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Tato organizace je určena pro podporu širokého použití interoperabilních metadatových standardů a vývoj speciálních metadatových slovníků pro popis online přístupných zdrojů, které umožňují využívání inteligentnějších vyhledávacích systémů. DCMI bude také nadále působit jako agentura pro údržbu standardu Dublin Core.

Podle vyjádření Johna Kunze, předsedy pracovního výboru NISO, je schválení tohoto standardu ANSI pro schéma Dublin Core významným krokem k tomu, aby se stalo také mezinárodní normou ISO. Rozhodnutí o schválení Dublin Core jako standardu přispívá ke zvýšení významu tohoto souboru prvků pro popis elektronických zdrojů, který získává stále vyšší podporu zejména mezi vládními a obchodními organizacemi. V současné době přijalo již šest zemí (Austrálie, Dánsko, Finsko, Spojené království, Kanada a Nový Zéland) Dublin Core pro použití v řízení vyhledávání a přístupu k vládním informačním zdrojům. Kromě toho se DCMI ve spolupráci s programem IDA (Interchange of Data between Administrations Programme) Evropské komise zabývá možností standardizace metadat používaných v evropských vládách a parlamentech.

Také v komerčním sektoru nachází Dublin Core uplatnění. Firma Adobe Systems vyvinula pro aplikace Adobe metadatovou strukturu XMP (eXtensible Metadata Platform), která je založena na souboru prvků Dublin Core a dalších metadatových schématech. Způsob řešení firmy Adobe využívá formát pro popis zdrojů RDF konsorcia World Wide Web (W3C) pro podporu rozšiřitelné metadatové struktury, která zahrnuje výhody Dublin Core jako mezioborového nástroje s možností podpory určité oblasti nebo oboru.

Zpracováno podle článku Roberta C. Bolandera Dublin Core Metadata Element Set approved as ANSI Standard Z39.85-2001, publikovaného v OCLC Newsletter, November/December 2001.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Soubor metadatových prvků Dublin Core schválen jako standard. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-10901. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10901

automaticky generované reklamy
registration login password