Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Představení projektu Rozečti.se

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Představení projektu Rozečti.se

0 comments
Autoři: 

Informace nás zejména v posledních letech a desetiletích obklopují doslova na každém kroku. Často se například uvádí, že jediné vydání New York Times dnes obsahuje více informací, než ke kterým se mohl běžný člověk v 17. století dostat za celý svůj život. Vedle klasických "papírových" zdrojů, jako knihy, noviny, časopisy či odborné články ale stále častěji čteme i zdroje elektronické – tj. e-maily, články, tiskové zprávy, firemní přehledy, sociální sítě atd.

Více než kdy jindy tedy stoupá potřeba číst rychle a efektivně. A právě tento problém se snaží vyřešit projekt Rozečti.se, což je online aplikace na výuku rychlého čtení. Projekt začal vznikat na začátku minulého roku a v červnu 2012 získal dokonce ocenění Vodafone Nápad roku. Projekt založili Michal Zwinger (generální ředitel Rozečti.se s.r.o.) a Jan Hlava, který dnes již u projektu není. Celkem je v současné době v týmu asi 8 lidí. Odbornými garanty jsou doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. a Mgr. Jana Krejčí.

Webové stránky rozectise.cz Společná fotografie Vodafone Nápad roku
Vlevo: webové stránky projektu Rozečti.se; vpravo: foto ze soutěže Vodafone Nápad roku (Markéta Moreno z Vodafone, Michal Zwinger, Michal Hudeček a Richard Papík)

Když se nad tím zamyslíme, náš vztah ke čtení je skutečně poměrně svérázný. Čtení je bez nadsázky jedna z nejčastějších a nejdůležitějších činností a dovedností v našem životě. Na druhou stranu, od té doby, co se na základní škole tak říkajíc "naučíme číst", už tuto dovednost nijak zvlášť netrénujeme a nezlepšujeme. Jenže umět číst ještě neznamená umět číst rychle a efektivně; stejně jako je velký rozdíl například mezi uměním psát a uměním psát všemi deseti.

Většina lidí dělá při čtení celou řadu chyb. Například si čtený text v duchu předčítají, což samozřejmě zpomaluje. Když čteme jen pro radost, dejme tomu beletrii, tak to samozřejmě nevadí; ale pokud čteme novinové články nebo nějaké firemní reporty, zbytečně to zdržuje. Lidé také během čtení přeskakují po jednotlivých hláskách nebo slabikách. Náš mozek je ale schopen číst bez problémů i celá slova najednou; přičemž stejně jako u sportu nebo hry na klavír stačí jen trochu trénovat.

"Neškolení čtenáři dosahují v průměru méně než 250 slov za minutu." upozorňují autoři na webových stránkách projektu. "Výukou a cvičením metod rychlého čtení lze dosáhnout i hodnot vyšších než 500 slov za minutu." V praxi to tedy znamená zvýšení rychlosti v průměru o 100%, tedy na dvojnásobek. Což může znamenat třeba až několik set hodin ušetřeného času za rok.

Klíčem k rychlému čtení je především trénink mozku a očí, abychom na jeden pohled (neboli na jednu fixaci oka) přečetli např. celé slovo a nikoliv jen slabiku. Aplikace Rozečti.se tedy v rámci výuky kombinuje teorii (formou e-booku, radami v aplikaci a výukovými videi) a řadu praktických cvičení a průběžných testů. Cílem jednotlivých cvičení je rozšíření zrakového rozpětí, zefektivnění očních fixací, odstranění čtecích zlozvyků a dodržování správných postupů pro práci s textem.

Obsah online kurzu je rozdělený celkem do 20 lekcí, přičemž prvních 14 tvoří jádro kurzu a po jejich splnění získá uživatel certifikát. Zbývajících šest lekcí je pak v podstatě takovým bonusem pro velmi pokročilé uživatele. Poslední lekci už dokončí jen skutečný mistr v rychlém čtení. Ze všech absolventů tuto lekci dokončilo jen asi 8 lidí. Každopádně kdo má rád výzvy, má zde i příležitost.

Součástí výuky je kromě teorie a praktických cvičení také průběžné testování a vyhodnocování nejen dosažené rychlosti čtení, ale také porozumění textu. Aby mělo rychlé čtení smysl, nikdy by nemělo být na úkor pochopení toho, co čteme. Ba naopak, absolventi kurzu dokáží nejen číst v průměru dvakrát rychleji než na začátku, ale velmi často se pravidelným cvičením zvýší i zmiňované porozumění. Ostatně aplikace uživatele ani do další lekce nepustí, pokud tu stávající lekci zatím dostatečně nezvládl, tj. pokud je rychlost či porozumění textu pod určitou hranicí.

Přehled výukových lekcí Osobní detailní statistiky Ukázka jedné lekce Příklad vyhodnocení jednoho z testu
Rozhraní aplikace: přehled výukových lekcí, osobní statistiky, ukázka lekce a příklad vyhodnocení jednoho testů

Kromě samotné výuky mají uživatelé aplikace k dispozici i volitelné nástroje pro efektivnější čtení, především tzv. "Předčítač" a "Sloupce". Tyto první dva nástroje (tým v současné době pracuje na dalších) umožňují vložení vlastního textu a jeho rychlejší přečtení díky nastavení pro čtenáře příjemných a pohodlných parametrů, jako je šířka sloupce a rychlost čtení.

Nikdo se pochopitelně nenaučí nic z donucení nebo bez vlastního zájmu. Nejdůležitější ze všeho je tedy motivace samotného uživatele. Když už se ale dotyčný rozhodne a do kurzu se zapojí, tak se také v rychlosti čtení opravdu zlepší. Celkem již aplikaci vyzkoušelo více než pět tisíc uživatelů a absolvovalo jej několik stovek lidí, kteří se v rychlosti čtení průměrně zlepšili o 162 %. Do projektu se zapojilo také Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, kde ho absolvovalo již cca 70 žáků s průměrným zlepšením okolo 200 %.

Logo projektu Rozečti.se

Celá aplikace má příjemný a moderní vzhled. Využívá také prvků gamifikace a snaží se své uživatele ještě více motivovat a podporovat jejich soutěživost. Pro každého jsou tedy k dispozici osobní i globální statistiky, žebříčky pro soutěžení s přáteli a nově i virtuální odměny ve formě zlatých, stříbrných a bronzových hvězdiček za jednotlivé součásti každé lekce (zrakové rozpětí, oční fixace či závěrečný test).

Od února tohoto roku jsou k dispozici také speciální multilicence pro firmy. Firmy mají svoji vlastní doménu včetně upraveného rozhraní s firemním logem, mají možnost procvičování na vlastních firemních textech a mají také vlastní firemní administraci pro správu uživatelů včetně souhrnných statistik jednotlivých zaměstnanců a firemních žebříčků.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
RYLICH, Jan. Představení projektu Rozečti.se. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 4 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-14076. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14076

automaticky generované reklamy