Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od Mgr. Pavel Šrámka obdržela redakce Ikaros ...

Napsal uživatel Ikaros .cz dne 22. Srpen 2002 - 9:29.
Od Mgr. Pavel Šrámka obdržela redakce Ikaros následující informace týkající se nepřesných informací o osudu Vojenského ústředního archívu v Praze-Karlíně, který byl zasažen povodněmi:
1) Pracoval jsem ve Vojenském ústředním archivu jako odborný archivář v letech 1996 až 2000, z toho poslední roky na oddělení archiválií po roce 1945. Všechny zasažené depoty i jejich obsah podrobně znám, takže jsem schopen učinit si představu o vzniklé škodě.
2) Již krátce po zatopení jsem se telefonicky spojil s některými bývalými spolupracovníky, abych se jich zeptal na jejich osud i na osud archiválií. Nezávisle na sobě mi potvrdili, že vzhledem k rychlému příchodu velké vody se bohužel nepodařilo žádné archiválie evakuovat do vyšších pater a škoda bude tedy značná.
3) Po opadnutí vody jsem se znovu s bývalými kolegy spojil, hlavně proto, abych jim nabídl zprostředkování záchrany archiválií a informoval je o aktivitách, které v této věci podniká Státní ústřední archiv. Tehdy jsem se dozvěděl upřesňující informace o škodách, které předčily mé nejhorší obavy.
Na základě těchto informací a ze zpráv sdělovacích prostředků (ČT, Nova, Český rozhlas) si dovoluji odhadnout, že bylo zatopeno zhruba 30 tisíc kartonů obsahujících materiály československé armády po roce 1945. Jedná se například o kompletní písemnosti ministerstva národní obrany z let 1945 až 1950, vojenských soudů všech stupňů od roku 1945 až do 60. let, jedinečnou sbírku vojenských předpisů, materiály k osídlování pohraničí a odsunu Němců po skončení války apod. Jde vesměs o naprosto unikátní materiály, které potřebují ke své práci nejen vojenští historici, ale také vyšetřující a soudní orgány (např. Úřad vyšetřování zločinů komunismu). Všemu nyní hrozí neodvratná zkáza!
Odbor vztahů s veřejností Ministerstva obrany České republiky na celou záležitost reagoval 20. 8. 2002 poněkud zavádějícím prohlášením, že bylo zaplaveno pouhých šest tisíc svazků a tyto že byly 20. 8. odvezeny ke zmražení. Ve skutečnosti je počet zaplavených svazků asi pětkrát větší a naprostá většina mokrých archiválií je stále v depotech, kde hrozí akutní nebezpečí zamoření plísněmi.
POKUD SE NĚCO OKAMŽITĚ NESTANE VZNIKNOU NENAHRADITELNÉ ŠKODY A NĚKOLIK LET NAŠÍ MODERNÍ VOJENSKÉ HISTORIE BUDE DOKONALE VYMAZÁNO!!! MŮŽETE-LI, PROSÍM POMOŽTE!!!
registration login password