Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment (David Ball)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment (David Ball)

0 comments
Autoři: 

David Ball D. Ball se věnoval využívání elektronických zdrojů studenty, uvedl výsledky studií, které ukazují, že elektronické zdroje jsou stále více využívány (28 000 stažených plných textů versus 1800 užití tištěné verze za stejné období); studenti také vyžadují větší pohodlí a využívání zdrojů z domova. Virtuální výuková prostředí jsou taková prostředí, v nichž se potkávají různými způsoby učitelé a žáci: jde o interakci, diskuzi, řízení přístupu k učebním materiálům, administrativní funkce apod. E-learning se stane dominantním způsobem vzdělávání, a proto nastal čas se zabývat e-knihami. D. Ball je členem konsorcií, která se zabývají kontrakty a výdaji na elektronické zdroje v rámci univerzity: konsorcium musí definovat potřeby, specifikovat požadavky na tendr, provést výběrové řízení, uzavřít smlouvu a poté sledovat kvalitu a využívání zdroje. Zmíněné konsorcium před nákupem e-knih provedlo analýzu, která měla stanovit, co je skutečně potřeba a co uživatelé opravdu chtějí - tímto způsobem se chtěli vyvarovat chyby, která se stala při akvizici elektronických časopisů, kdy byl licenční model určen dodavateli a cenová politika byla postavena na tištěné verzi. Při přípravě tendru vycházeli z potřeb uživatele (nikoliv knihovny), plně zohlednili možností média a přijali inovativní a flexibilní řešení. Měli dva požadavky: 1) možnost získávání pouze určitých titulů nebo částí e-knih, 2) stanovení vlastního profilu, nikoli koupě předem definovaného souboru dokumentů. Nakonec vybírali ze čtyř vydavatelů a porovnávali asi 1190 titulů, jejichž průměrná cena se u jednotlivých vydavatelů pohybovala mezi od 99,9 do 102,2 liber. Všímali si také toho, zda vydavatel nabízí víceuživatelský přístup, a porovnávali ceny tištěných a elektronických knih - v tomto případě zjistili, že e-kniha je o 82 % dražší. Nakonec vytvořili seznam 600 nejdůležitějších titulů. Závěrem se ukázalo, že se obchodní modely nabídky e-knih korporátním uživatelům se stále vyvíjejí: cenové modely musejí být inovativní a flexibilní, je třeba vyjednávat o cenách, model jeden uživatel = jedna kniha není přípustný.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment (David Ball). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12144. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12144

automaticky generované reklamy