Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Digitalizace, elektronizace a virtualizace 2001, ročník 5, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 7.813 x 7
Dvěma jihomoravskými vinařskými městy na jedné železniční trati, s předehrou v Břeclavi 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 6.020 x 7
Učitelský summit 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 2.941 x 7
Konference EFI 2016 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.774 x 7
Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.189 x 7
16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.045 x 7
Letíme výš, abyste viděli dál 2010, ročník 14, číslo 1 Editorial 7.035 x 7
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 15.360 x 7
Kniha ve 21. století 2009 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.705 x 7
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 42.211 x 7
Internet Protocol verze 6 2003, ročník 7, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 10.691 x 7
Fotoreportáž z udělení ceny Knihovna roku 2009 2009, ročník 13, číslo 11 Týden knihoven 7.328 x 7
Předvánoční nadílka 2011, ročník 15, číslo 12 Editorial 3.126 x 7
Digitální zpřístupnění kulturního dědictví 2009, ročník 13, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění kulturního dědictví (konference) 7.219 x 7
Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.857 x 7
Hotline 1.2 – staronový zjev na internetové scéně 1997, ročník 1, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 5.940 x 7
Knihovna na letišti 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.860 x 7
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 23.791 x 7
Klementýnum - Dementýnum 2014 2014, ročník 18, číslo 13 Ze života knihoven 6.104 x 7
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 18.110 x 7

Stránky