Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Chemie 2004, ročník 8, číslo 4 Oborové webové stránky 9.256 x 7
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 16.994 x 7
Blíží se jubileum významného českého knihovníka 2005, ročník 9, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.113 x 7
Zpráva z workshopu Živá knihovna 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.709 x 7
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 17.353 x 7
Technická řešení pro otevřený přístup 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 8.732 x 7
Knihovnické vánoční stromky 2012, ročník 16, číslo 13 Ze života knihoven 8.301 x 7
Ověřování přístupnosti webových dokumentů a výsledky vybraných studií provedených v této oblasti 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 8.751 x 7
Jak se nedostat do Kanady 2012, ročník 16, číslo 13 Informační prazdroje 9.908 x 7
Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 9.711 x 7
Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách 2013, ročník 17, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 5.999 x 7
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 21.889 x 7
Výběr vtipných a zajímavých termínů z terminologické databáze TDKIV 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 1.758 x 7
Seminář Počítačové hry jako sociokulturní fenomén - prezentace studentských projektů 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.986 x 7
Prodej Yahoo, doména .web a Pokémoni 2016, ročník 20, číslo 7 Editorial 1.520 x 7
V urbanické knihovně 2005, ročník 9, číslo 3 Nad webovými stránkami knihoven 4.817 x 7
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.262 x 7
Správný knihovník nedovolí 2007, ročník 11, číslo 13 Ze zákulisí 4.823 x 7
Svobodný přístup k odborným informacím - výzva nebo hrozba? (Jindra Planková, David Piňos) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 9.526 x 7
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 14.959 x 6

Stránky

registration login password