Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Stránky, které stojí za přečtení 2000, ročník 4, číslo 2 Ikaros doporučuje 4.589 x 5
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 13.306 x 5
Knihovna v současnosti a v budoucnosti na příkladu nové stavby centrální knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.156 x 5
Povedomie o fundraisingu v kontexte českého knihovníctva 2021, ročník 25, číslo 1 Internet & Informační společnost 792 x 5
Olympijské šílení Ikarovi sílu nevzalo 1998, ročník 2, číslo 3 Editorial 4.776 x 5
Kočkizace? 2008, ročník 12, číslo 13 Výzkumná činnost 7.355 x 5
O čtení a poslouchání 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.972 x 5
Seminář o nových médiích a ochraně soukromí 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.104 x 5
Výročí Hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.710 x 5
Česká lékařská literatura na WWW 2001, ročník 5, číslo 4 Medicína a informace 11.614 x 5
Internet pro nezaměstnané 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.987 x 5
Seminář o možnostech využití počítačových jazykových korpusů pro výzkum a aplikace v humanitních vědách 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.997 x 5
Vážení čtenáři, 2002, ročník 6, číslo 8 Editorial 4.760 x 5
Nabídka vyřazených knihovníků 2011, ročník 15, číslo 13 Z redakční pošty 4.241 x 5
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 16.483 x 5
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 42.026 x 5
Povodně 2002, restaurování Pražské bible a Městská knihovna v Praze 2012, ročník 16, číslo 9 Informační přesahy 6.756 x 5
Vint Cerf v Praze hovořil o meziplanetárním Internetu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 9.195 x 5
Zpráva z 6. ročníku konference EEEGov Days 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.890 x 5
Infogram – cesta správným směrem? 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 12.417 x 5

Stránky