Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE) 2007, ročník 11, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 11.227 x 3
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 24.917 x 3
Úloha Centra pre transfer technológií pri ochrane duševného vlastníctva vytvoreného na Žilinskej univerzite v oblasti dopravy 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 1.190 x 3
Medicína založená na důkazech (evidence - based medicine), Cochranova knihovna a rozhodovací procesy v medicíně 2001, ročník 5, číslo 11 Medicína a informace 9.639 x 3
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 21.107 x 3
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 20.561 x 3
Chobotnička má svá chapadla všude kolem nás 2007, ročník 11, číslo 13 Ze života knihoven 9.643 x 3
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 17.710 x 2
Ikarosí lazaret aneb "The show must go on", i když angína vládne 1997, ročník 1, číslo 4 Editorial 5.436 x 2
„Umíte číst?“ 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.045 x 2
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 12.331 x 2
Portál LivRe! 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 6.100 x 2
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 24.909 x 2
Open Access Week 2017 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.906 x 2
Konference NAPLE 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.912 x 2
Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.679 x 2
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.456 x 2
Před 40 lety začala zlatá éra citačních rejstříků vědecké literatury 2003, ročník 7, číslo 11 Výročí měsíce 13.826 x 2
Informační věda v roce 2030 podle Davida Bawdena 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.302 x 2
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.182 x 2

Stránky