Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nový SpringerLink - co je obsahem a co je nového? (Frans Letterström) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 3.960 x 0
Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy 2008, ročník 12, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.438 x 0
Knihovna Gender Studies 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.803 x 0
Americké knihovny a školy zamezí mládeži přístup ke škodlivým internetovým stránkám 2001, ročník 5, číslo 4 Informační politika 6.120 x 0
Seminář pracovníků knihoven muzeí a galerií, Muzeum Vysočiny Třebíč 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.327 x 0
Bezpečnost v muzeích, knihovnách a galeriích 2005, ročník 9, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.376 x 0
Obrázkové mapy: efektní a efektivní prvky webovských stránek 1999, ročník 3, číslo 2 Elektronické publikování 8.566 x 0
Kategorizace a klasifikace firemních dokumentů (Pavel Kocourek) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 5.810 x 0
19. akviziční seminář v Hradci Králové – jen krok k významnému výročí tradičních setkávání 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.888 x 0
Zápisky z Lipska 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.717 x 0
V děčínské městské knihovně 2002, ročník 6, číslo 2 Nad webovými stránkami knihoven 5.098 x 0
Experiences with Usenet I 1998, ročník 2, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 6.107 x 0
Nové elektronické produkty z nabídky K.G.Saur/Gale (Ulrike Engel) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů 3.912 x 0
Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb Jak získat body pro Vaši instituci? (Jaroslav Šilhánek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 2.985 x 0
Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.021 x 0
Ikaros vstoupil do druhého ročníku 1998, ročník 2, číslo 1 Editorial 4.301 x 0
Dobrá zpráva: informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se začíná měnit 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.274 x 0
Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů (Alžběta Vazačová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 4.663 x 0
Konkrétne prínosy inštitucionálneho repozitára vo vysokoškolskom akademickom prostredí 2016, ročník 20, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 1.516 x 0
Vecný popis v sieťovom prostredí 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.912 x 0

Stránky