Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Víme o sobě? 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.323 x 0
Dotační příležitosti pro knihovny v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 - 2020 (IROP) 2016, ročník 20, číslo 4 Evropská unie a informační společnost 2.277 x 0
Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 3.958 x 0
Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 6.883 x 0
Nejlesnatější knihovna České republiky 2004, ročník 8, číslo 13 Ze života knihoven 4.379 x 0
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 34.701 x 0
Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 6.957 x 0
DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 6.230 x 0
Návštěva univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity (Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum) 2013, ročník 17, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.794 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 12.793 x 0
Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 5.605 x 0
Je český knižní obchod zralý na využívání nových technologií? 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.190 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.413 x 0
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 12.393 x 0
New Media Inspiration 2015 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 1.924 x 0
Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.978 x 0
KnowEurope v českém webovém rozhraní 2002, ročník 6, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 4.074 x 0
Českých knížek hubitelé lití: PLESNIVINA, MOLI, JEZOVITI 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.918 x 0
Zpráva z konference CASLIN 2010 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.951 x 0
Ochrana elektronických dokumentů 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 5.929 x 0

Stránky