Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Když se knihovníkovi na zahraniční dovolené zasteskne po knihovně 2001, ročník 5, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.715 x 1
Londýnský knižní veletrh po třicáté páté 2004, ročník 8, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.929 x 1
Z objektivu náruživého fotografa 1997, ročník 1, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.462 x 1
Ikaros s ISSN na vlastní doméně 1999, ročník 3, číslo 9 Editorial 6.177 x 1
Knihovna o prázdninách, aneb Jak se rodí dvojčata : na veteránskou notu 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 4.597 x 1
Rozhovor s Jane Burke 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.894 x 1
Oborová knihovna výukových objektů v lékařství (Jitka Feberová, Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 5.691 x 1
L@SER zprostředkovává přístup k odborným elektronickým časopisům 1998, ročník 2, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.298 x 1
Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými (Tomáš Vejlupek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 4.982 x 1
STK propaguje document delivery 2000, ročník 4, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.702 x 1
Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy (Hana Skálová) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Evaluace a elektronické informační zdroje 5.418 x 1
Pár poznámek ke konferenci ISSS 2002, ročník 6, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.531 x 1
Hradla zjednodušují laickým uživatelům rešeršování 1998, ročník 2, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 8.403 x 1
Příklady elektronických informačních zdrojů pro uživatele 2001, ročník 5, číslo 11 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 4.794 x 1
Digitalizační centrum Akademie věd ČR (Martin Lhoták) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 5.048 x 1
Služba UStat včetně SUSHI – pro zákazníky Verde a SFX zdarma 2010, ročník 14, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.546 x 1
Šikovné pokrytí na málo místech 1997, ročník 1, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.148 x 1
Katalog Mozartových skladeb v Městské knihovně v Praze 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.312 x 1
Manuscriptorium – více než zpřístupnění výsledků digitalizace na webu (Stanislav Psohlavec) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 9.532 x 1
Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 3.822 x 1

Stránky