Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky 2016, ročník 20, číslo 2 Výzkumná činnost 2.416 x 0
Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť 2015, ročník 19, číslo 7 Výzkumná činnost 2.400 x 1
Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe 2016, ročník 20, číslo 6 Výzkumná činnost 2.396 x 0
S Terrym Pratchettem o Alzheimerově chorobě, životě a důstojnosti 2015, ročník 19, číslo 11 Informační přesahy 2.394 x 0
Pražské imigranty zabaví migrující knihobudka 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.378 x 0
Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst 2013, ročník 17, číslo 12 Recenze 2.377 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.374 x 1
New Media Inspiration 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.371 x 2
OpenAIRE – plán managementu dat 2016, ročník 20, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 2.367 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 7. část 2015, ročník 19, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 2.361 x 1
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 2. část 2016, ročník 20, číslo 2 Výzkumná činnost 2.357 x 1
Pomáháme vědcům znovu objevovat knihovní fondy (Paul Day) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.352 x 1
Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 2.348 x 0
Exkurze SKIP do knihovny Anglo-americké vysoké školy 2015, ročník 19, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 2.343 x 0
Novinky z Knihovny kardinála Berana 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.335 x 2
Nový iPhone, miliardový Facebook a tunel Blanka 2015, ročník 19, číslo 9 Editorial 2.323 x 0
Křišťálová Lupa 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.322 x 0
Profesor Křemík a květinový zákon 2015, ročník 19, číslo 13 Kulturní okénko 2.321 x 4
Změny a novinky od Seznamu po Google 2013, ročník 17, číslo 11 Editorial 2.319 x 0
Letní knihovnická škola v Opavě 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.313 x 1

Stránky