Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Fulltextové aspekty elektronického publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 4.459 x 0
Ptejte se knihovny - stará služba v novém (Hanuš Hemola, Jindřiška Pospíšilová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.157 x 0
Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací : východiska pro další řešení (Martin Svoboda, Jan Bayer) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.601 x 0
Kurz Odborná a vědecká komunikace písmem 2000, ročník 4, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.047 x 0
Knihovní systém DAIMON - řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny 2002, ročník 6, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 10.457 x 0
Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum (Helle Lauridsen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů 3.457 x 0
S Ikarem do nového tisíciletí 2000, ročník 4, číslo 1 Odborné vzdělávání 6.251 x 0
Konference Do černého 2016 aneb o kreativitě v knihovnách podruhé 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.787 x 0
Kdo učí učitele? 2006, ročník 10, číslo 12 Editorial 8.489 x 0
Noc s Andersenem dětem opět otevřela dveře do světa pohádek i Internetu 2004, ročník 8, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.638 x 0
Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí 2012, ročník 16, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 4.348 x 0
SPIS, sdružení pro informační společnost 2003, ročník 7, číslo 4 Rozhovor 8.723 x 0
Bílá kniha OECD: Potřebujeme publikační standardy pro datové sady a tabulky 2009, ročník 13, číslo 6 Recenze 5.612 x 0
Exkurze do knihovny Židovského muzea v Praze 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.470 x 0
Jak mě ovlivnila Cesta za rozhraním knihovních služeb aneb Klokan v knihovně 2012, ročník 16, číslo 13 Knihovnická soda 4.286 x 0
Volný nebo omezený trh zdravotnických informací pro laiky? (Helena Haškovcová) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Zdravotnické informace a jejich uživatelé 4.971 x 0
15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.753 x 0
Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.777 x 0
Ztráta dechu při loupání salámu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 5.638 x 0
Ohlédnutí za festivalem iCON 2014 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.528 x 0

Stránky

registration login password