Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2006 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.262 x 0
Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa (Helle Lauridsen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 2.988 x 0
Metadatový standard ONIX a jeho implementace v Nakladatelství Karolinum 2019, ročník 23, číslo 2 Elektronické publikování 1.353 x 0
Všechny připomínky knihovníků k návrhu autorského zákona byly akceptovány 2000, ročník 4, číslo 3 Informační politika 4.750 x 0
Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing (Denisa Kera) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 6.123 x 0
Medicína založená na důkazech (evidence - based medicine), Cochranova knihovna a rozhodovací procesy v medicíně 2001, ročník 5, číslo 11 Medicína a informace 9.779 x 0
Nový rok, nové číslo Ikara 2002, ročník 6, číslo 1 Editorial 4.596 x 0
Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti (Katarína Kinčíková, Katarína Vargová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 5.432 x 0
Využití sociálních médií k propagaci knihovních služeb (Karen Blakeman) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 4.179 x 0
Exkurze do Parlamentní knihovny 2014, ročník 18, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.995 x 0
Několik vět o nutnosti strohého webdesignu 1997, ročník 1, číslo 8 Elektronické publikování 5.594 x 0
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.423 x 0
Koordinační porada k problematice meziknihovních služeb 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 10.085 x 0
Digitalizace v českých zemích 2005, ročník 9, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 9.024 x 0
Najděte 3 rozdíly… (Pravidla v knihovnách) 2011, ročník 15, číslo 13 Kvíz 4.047 x 0
Vědecké publikování jako nová kompetence akademických knihoven 2017, ročník 21, číslo 5 Výzkumná činnost 2.667 x 0
Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.044 x 0
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.871 x 0
Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 14.872 x 0
Týden knihoven 2001 - připravujte se již nyní 2001, ročník 5, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.771 x 0

Stránky