Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zahraniční odborné akce v září 2004 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.407 x 3
Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů (Barbora Katolická) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.240 x 0
Zájem/nezájem knihovníků o vzdělávání pod programem VISK 2001, ročník 5, číslo 2 Odborné vzdělávání 4.398 x 1
Zajímavé aplikace: FaceApp, Crossy Road, Sea Hero Quest & Share The Meal 2017, ročník 21, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 3.922 x 0
Zajímavé aplikace: Prisma, Záchranka, MSQRD & Pokémon Go 2016, ročník 20, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 3.658 x 0
Zákaz myšlení! 2008, ročník 12, číslo 5 Editorial 5.420 x 0
Zakázané umění 2005, ročník 9, číslo 12 Právo v informační společnosti 8.272 x 5
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 13.527 x 0
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.223 x 1
Základní výzkumné metody pro knihovníky 2005, ročník 9, číslo 3 Recenze 8.398 x 1
Zákon - tzv. knihovnický 2000, ročník 4, číslo 7 Informační politika 6.104 x 1
Zákon nereflektuje postavení vysokoškolské knihovny v systému veřejných informačních služeb 2002, ročník 6, číslo 12 Právo v informační společnosti 7.910 x 4
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 16.321 x 5
Zakončení konference (Vladimír Karen) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 3.950 x 0
Zaměstnávání na dálku využívají malé a střední firmy v ČR jen zřídka 2002, ročník 6, číslo 8 Tiskové zprávy a oznámení 6.675 x 0
Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.898 x 2
Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami 2007, ročník 11, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 10.274 x 0
Zamyšlení nad Manuscriptoriem 2004, ročník 8, číslo 11 Digitalizace a digitální knihovny 4.853 x 2
Zamyšlení nad průzkumy 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.594 x 3
Zamyšlení nad výzkumy 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.258 x 2

Stránky

registration login password