Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 10.163 x 0
Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou? 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.826 x 0
Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu 2001, ročník 5, číslo 9 Knižní trh a Internet 5.515 x 0
Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 11.574 x 0
Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training 2016, ročník 20, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 2.326 x 0
What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 7.409 x 0
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.052 x 0
Wikipedie a její data 2011, ročník 15, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 7.867 x 1
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 19.274 x 0
WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově (Martin Vejražka) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Trendy a technologie v EIZ 4.179 x 0
Windows 10, změny v Google a další letní novinky 2015, ročník 19, číslo 8 Editorial 1.995 x 0
Winter is coming 2015, ročník 19, číslo 11 Editorial 2.717 x 1
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 11.829 x 1
Workflow v organizaci (Jan Mottl) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 5.545 x 0
WORKSHOP A: Praktické aspekty hodnocení a výběru EIZ (George Machovec) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Workshopy 5.503 x 0
WORKSHOP A: Vyhledávání citací: Google a další zdroje (Péter Jacsó) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Workshopy 10.226 x 0
WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.074 x 0
WORKSHOP B: Hlavní nástroje Web 2.0 (Peter Godwin) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Workshopy 4.784 x 0
WORKSHOP B: Jak spravovat elektronické informační zdroje a výrazně zvýšit jejich využití (Helle Lauridsen) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Workshopy 5.095 x 0
WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (Greg R. Notess) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.662 x 0

Stránky

registration login password