Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje 2006, ročník 10, číslo 4 Rozhovor 12.340 x 1
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 12.329 x 0
Zpráva z konference Čeština na internetu 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.326 x 1
Využití kreativity v profesním i osobním životě 1999, ročník 3, číslo 3 Recenze 12.318 x 1
Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.305 x 0
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 12.304 x 0
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.287 x 2
Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni 2007, ročník 11, číslo 6 Odborné vzdělávání 12.280 x 0
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 12.279 x 0
Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.255 x 0
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 12.255 x 1
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.236 x 0
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 12.235 x 0
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.212 x 0
Léto, volby a INFORUM 2014, ročník 18, číslo 5 Editorial 12.206 x 0
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 12.189 x 0
Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.182 x 1
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.179 x 0
Křišťálová Lupa 2008 – Cena českého internetu 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.174 x 0
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 12.169 x 0

Stránky

registration login password