Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.768 x 0
Memoriae mundi series Bohemica 2000, ročník 4, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 4.812 x 0
Informační architekty čeká slibná budoucnost 2002, ročník 6, číslo 6 Rozhovor 6.740 x 0
Italské souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 8 Zahraniční souborné katalogy 9.725 x 0
20. seminář akvizičních pracovníků – výzva pro akvizitéry na prahu digitálního věku 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.039 x 0
Pracovní stáž v knihovně EESC aneb na semestr do Bruselu 2014, ročník 18, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.193 x 0
Salon du livre 2012 2012, ročník 16, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.435 x 0
Rychlé šípy mají pomoci získat prestiž knihovnickému stavu 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.638 x 0
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 14.196 x 0
Tabule měla pravdu: telnet a jinak nic 1997, ročník 1, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.474 x 0
Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze) 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 11.522 x 0
Vychází publikace o architektuře knihoven 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.405 x 0
Zpráva z workshopu Živá knihovna 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.270 x 0
Konference "Informace pro 21. století" 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.055 x 0
Tři dny v Brně 2001, ročník 5, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.474 x 0
Konference Thinking Beyond Digital Libraries 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 9.696 x 0
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 18.477 x 0
Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.163 x 0
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.838 x 0
Prezentace posterů 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 6.026 x 0

Stránky