Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.425 x 0
Pražská palácová knihovna knížat Kinských 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 13.389 x 0
Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.375 x 0
GEOBIBLINE: online ke geografii 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 13.353 x 0
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.348 x 1
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.346 x 0
Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.333 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 13.329 x 1
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 13.312 x 0
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.308 x 0
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 13.261 x 0
TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační věda 13.255 x 0
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.227 x 0
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.218 x 1
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.183 x 0
Projekt Volby 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.176 x 0
Aktualizace českého překladu MeSH 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.147 x 1
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.143 x 3
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.076 x 0
Internetová knihkupectví 2001, ročník 5, číslo 12 Knižní trh a Internet 13.070 x 0

Stránky

registration login password