Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 14.003 x 0
Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií 2001, ročník 5, číslo 8 Rozhovor 13.937 x 0
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 13.927 x 0
Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika 2008, ročník 12, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.922 x 1
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.921 x 1
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 13.916 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 13.900 x 0
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 13.875 x 3
Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti 2000, ročník 4, číslo 2 Informační věda 13.859 x 1
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.855 x 0
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 13.851 x 1
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 13.851 x 2
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 13.847 x 0
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.821 x 4
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 13.795 x 1
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 13.769 x 2
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 13.761 x 0
Pražská palácová knihovna knížat Kinských 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 13.748 x 0
Czech Internet Forum aneb Český internet ze všech stran 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 13.724 x 4
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.696 x 2

Stránky

registration login password