Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 50.054 x 3
Křišťálová Lupa 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.633 x 3
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 16.125 x 3
Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince 2001, ročník 5, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.918 x 3
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 16.333 x 3
Konference INSPO 2007: Internet - výhoda pro znevýhodněné 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.507 x 3
Linoryty Josefa Čapka on-line 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.095 x 3
Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru (Michael Neuroth) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 4.360 x 3
Co je Web of Sciences a jak ho lze využít 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.230 x 3
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 13.305 x 3
ÚISK je v těsném závěsu za firmou Google 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 3.908 x 3
2. ročník konference Digitálna knižnica 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.326 x 3
Říjnová fotografická procházka po budově Národní technické knihovny 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.945 x 3
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zakončení konference 2.839 x 3
Letní knihovnická škola v Opavě 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.742 x 3
Ikaros věčně živý a ve všech podobách 1997, ročník 1, číslo 4 Editorial 5.463 x 3
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 18.307 x 2
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 13.619 x 2
Elektronické knihy a katalogy knihoven (Barbora Drobíková) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 6.237 x 2
Lidové noviny podřezaly větev pod oborem knihovnictví - budoucností je katalogizace a ochrana fondů 2001, ročník 5, číslo 1 Odborné vzdělávání 8.505 x 2

Stránky

registration login password