Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Výsledky semináře Pořádání znalostí 1999 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.551 x 0
XML a vědecké informace (Miloslav Nič) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 5.332 x 0
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 13.020 x 0
Co vyšlo... v březnu 1999 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 9.146 x 0
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.730 x 0
(Nejen) mládeži nepřístupno 2009, ročník 13, číslo 10 Editorial 6.502 x 0
Jak může digitalizace škodit bádání 2012, ročník 16, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 6.907 x 0
Přiblížit výzkum potřebám praxe 2001, ročník 5, číslo 2 Rozhovor 5.757 x 0
Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.234 x 0
Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatele k relevantním informacím (Jens Gräßler) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 3.503 x 0
Slovenské knihovny v sociální síti Facebook 2011, ročník 15, číslo 2 Knihovny v Síti 6.329 x 0
Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE) 2015, ročník 19, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.119 x 0
Bylo - nebylo aneb I tak žila knihovna 1999, ročník 3, číslo 12 Knihovnická soda 5.023 x 0
K současnému stavu a perspektivám knihovnického vzdělávání na Slezské univerzitě 2005, ročník 9, číslo 1 Informační gramotnost 5.905 x 0
Serials Solution 360 - software to umožní, ale naše knowledgebase zajistí, aby to fungovalo (Nick Phipps) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů 3.996 x 0
Aktualizace a údržba české verze zemědělského tezauru AGROVOC 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 9.116 x 0
Novinky, ikonky a poděkování 2012, ročník 16, číslo 6 Editorial 3.406 x 0
Marketing informačních služeb: balíčky, propagace a přesvědčování 2006, ročník 10, číslo 5/2 Umíte správně “prodat” své informační služby? (workshop) 8.052 x 0
Proč je dobré studovati na knihovníka? 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.039 x 0
Tezaurus Eurovoc (česká verze) - nabídka odborným knihovnám 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 12.395 x 0

Stránky