Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Srbové nezasklívají 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.997 x 0
Pondělní setkání s Evropským průvodcem kompetencemi 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.654 x 0
U nás najdete vždy něco nového, aneb, realizujeme nové aktivity 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.026 x 0
Tři a kolik je pět aneb Kdy kandidáti doženou elektronickou Evropu 2002, ročník 6, číslo 7 Evropská unie a informační společnost 4.557 x 0
Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes 2013, ročník 17, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 5.618 x 0
Kluwer Online – nezbytný prostředek podpory výzkumu (Alan Harris) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 3.526 x 0
Studentský projekt geoKarlovka přináší geolokační služby na Univerzitu Karlovu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.035 x 0
Sdílená katalogizace knihoven ČVUT 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 7.023 x 0
Kulturní dědictví a památková péče 2002, ročník 6, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 8.009 x 0
Četl bych, ale nevím proč? 1998, ročník 2, číslo 2 Informační věda 7.584 x 0
Konference INFORUM podeváté 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.506 x 0
Jmenné autority Národní knihovny ČR 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 10.163 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2014 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.259 x 0
On the disappearence of the Library (Torsten Schassan) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 3.585 x 0
Fenomenologie a počítač 2001, ročník 5, číslo 11 Informační věda 6.839 x 0
Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie 2007, ročník 11, číslo 11 Informační politika 7.711 x 0
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 19.311 x 0
Kterak se lze na Seči rozžhavit do běla 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.489 x 0
Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2008 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 9.572 x 0
Elektronické seriály v knihovnách - mezinárodní pohled 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.920 x 0

Stránky