Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Využívání elektronických inf. zdrojů ve výuce na slovenských univerzitách z pohledu studentů i knihovníků (Daniela Gondová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 3.779 x 0
Zahájení konference (Richard Hindls) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 3.775 x 0
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.769 x 0
Předvánoční přehled novinek a zajímavostí 2013, ročník 17, číslo 12 Editorial 3.768 x 0
Vize sémantických procesů - aktuální trendy (Nerute Kligiene) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 3.765 x 0
Rizika internetové komunikace tématem olomoucké konference 2012, ročník 16, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.763 x 0
Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě (Christian Gumpenberger) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 3.762 x 0
Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.761 x 0
Přivítání v novém roce 2014, ročník 18, číslo 1 Editorial 3.757 x 0
Konference iPRES 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.756 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekce Open Access - alternativa pro horší šasy? (Jindra Planková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 3.755 x 0
Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.754 x 3
Zpráva z III. krakovské konference vědeckých knihoven 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.753 x 0
Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 3.752 x 0
Web 2.0 jako výzva pro informační gramotnost (Peter Godwin) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 3.748 x 0
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline 2014, ročník 18, číslo 6 Výzkumná činnost 3.733 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.732 x 1
Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele (Ralph Catts) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 3.732 x 0
ORCID – výzva do budúcnosti 2013, ročník 17, číslo 12 Výzkumná činnost 3.731 x 0
Muzejní noc v Knihovně města Ostravy 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.730 x 0

Stránky

registration login password