Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje 2006, ročník 10, číslo 4 Rozhovor 12.336 x 0
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 12.326 x 0
Zpráva z konference Čeština na internetu 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.314 x 0
Využití kreativity v profesním i osobním životě 1999, ročník 3, číslo 3 Recenze 12.303 x 0
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 12.300 x 1
Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.300 x 0
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.283 x 0
Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni 2007, ročník 11, číslo 6 Odborné vzdělávání 12.275 x 1
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 12.263 x 3
Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.247 x 0
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 12.240 x 2
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.233 x 1
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 12.225 x 1
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.207 x 3
Léto, volby a INFORUM 2014, ročník 18, číslo 5 Editorial 12.202 x 0
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 12.183 x 1
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.173 x 1
Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.172 x 1
Křišťálová Lupa 2008 – Cena českého internetu 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.170 x 0
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 12.165 x 3

Stránky

registration login password