Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie 2006, ročník 10, číslo 7 Informační politika 12.491 x 0
Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie 2009, ročník 13, číslo 9 Oborová terminologie 12.469 x 0
Automatizace v knihovnách České republiky 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 12.464 x 1
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 12.454 x 2
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje 2006, ročník 10, číslo 4 Rozhovor 12.442 x 0
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 12.435 x 0
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 12.423 x 3
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.408 x 3
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 12.401 x 4
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.399 x 11
Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni 2007, ročník 11, číslo 6 Odborné vzdělávání 12.379 x 2
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 12.378 x 0
Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.345 x 2
Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.325 x 2
Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady? 2005, ročník 9, číslo 3 Oborová terminologie 12.304 x 13
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.298 x 2
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 12.278 x 22
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 12.262 x 3
Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice 2010, ročník 14, číslo 5 Informační politika 12.255 x 6
Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.251 x 1

Stránky