Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 13.886 x 0
Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 13.876 x 3
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.866 x 2
Knihovnický happening 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.854 x 1
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 13.854 x 3
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.843 x 0
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.805 x 2
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.805 x 1
Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií 2001, ročník 5, číslo 8 Rozhovor 13.700 x 7
K problematice knihoven pro zrakově postižené 2007, ročník 11, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 13.687 x 2
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 13.647 x 0
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 13.634 x 1
Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika 2008, ročník 12, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.624 x 0
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.604 x 0
Dětské čtení: Aktuální výzkumy dětského čtenářství 2014, ročník 18, číslo 3 Výzkumná činnost 13.596 x 2
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 13.595 x 0
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 13.515 x 0
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 13.515 x 1
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.464 x 1
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 13.443 x 4

Stránky

registration login password