Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Czech Internet Forum aneb Český internet ze všech stran 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.771 x 0
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.758 x 2
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 12.755 x 0
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 12.746 x 1
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.744 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 12.706 x 2
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 12.680 x 14
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 12.666 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.656 x 0
Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.655 x 1
Ján Garyk Žatkuliak 2006, ročník 10, číslo 4 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.581 x 0
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.551 x 2
Kde jsi, Google Latitude? 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 12.550 x 0
Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.541 x 1
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.506 x 3
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 12.486 x 0
Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům 2003, ročník 7, číslo 9 Recenze 12.485 x 0
GEOBIBLINE: online ke geografii 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 12.455 x 2
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 12.451 x 3
Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti 2000, ročník 4, číslo 2 Informační věda 12.443 x 0

Stránky