Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Knihovnický happening 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.269 x 3
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.261 x 2
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.257 x 1
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 13.239 x 0
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 13.186 x 4
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 13.181 x 1
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 13.175 x 4
Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi 2003, ročník 7, číslo 7 Rozhovor 13.130 x 3
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 13.095 x 0
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.074 x 2
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 13.028 x 0
Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.019 x 1
Citace? Ano - ale jaká? 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.002 x 3
Czech Internet Forum aneb Český internet ze všech stran 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.996 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.981 x 4
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 12.966 x 1
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 12.960 x 7
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.944 x 1
Projekt Volby 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 12.928 x 1
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.896 x 1

Stránky

registration login password