Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 19.812 x 2
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 19.871 x 0
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 19.952 x 9
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 19.998 x 2
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 20.062 x 0
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 20.197 x 2
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 20.220 x 0
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 20.421 x 0
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.449 x 3
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 20.533 x 1
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 20.542 x 0
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.624 x 0
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 20.627 x 1
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 20.641 x 3
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 20.645 x 0
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 20.764 x 1
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 20.867 x 1
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 21.016 x 0
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 21.265 x 1
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 21.331 x 2

Stránky

registration login password