Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.713 x 0
Zpráva ze semináře Veřejné knihovny podporují čtenářství občanů se sluchovým postižením 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.789 x 1
Zpráva ze setkání nad unifikovanými názvy hudebních děl 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.448 x 1
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2006 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.959 x 1
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.160 x 2
Zpravodajství z konference INFORUM 2002 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.614 x 2
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.246 x 0
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.309 x 0
Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 6.765 x 1
Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 3.123 x 1
Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 3.646 x 1
Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze (Lucia Tesařová, Pavel Krbec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven 4.968 x 1
Způsobí disky Digital Video Express (Divx) konec videopůjčoven? 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 5.355 x 1
Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů (Pavel Kocourek) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II. 4.219 x 1
Způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 7.972 x 0
Způsoby zpřístupňování e-knih v knihovnách 2014, ročník 18, číslo 6 Elektronické publikování 4.108 x 0
Zrcadla ctností a touha po krvi 2010, ročník 14, číslo 7 Literární okénko 5.331 x 2
Zrod české oborové databáze provází jeden skandál za druhým 1999, ročník 3, číslo 12 Informační prazdroje 4.523 x 0
Ztracená virtuální knihovna 2012, ročník 16, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 9.832 x 2
Ztráta dechu při loupání salámu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 5.669 x 5

Stránky