Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.542 x 3
Zdeněk Václav Tobolka a jeho přínos k pořádání informací a znalostí 2006, ročník 10, číslo 7 Pořádání informací 7.772 x 0
Zdokonalení správy textových, grafických a audiálních souborů jako předpoklad ... 1999, ročník 3, číslo 8 Informační věda 5.080 x 0
Zdravý rozum pro budovu Národní technické knihovny 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.785 x 0
Zdroje a prameny : historické knihovnictví v informačním věku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 9.635 x 0
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 12.613 x 0
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.167 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 1 Z Ikarových záložek 5.373 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 2 Z Ikarových záložek 4.341 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 3 Z Ikarových záložek 4.709 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 4 Z Ikarových záložek 4.101 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 5 Z Ikarových záložek 5.023 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 6 Z Ikarových záložek 4.530 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 7 Z Ikarových záložek 4.843 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 1 Z Ikarových záložek 5.416 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 8 Z Ikarových záložek 4.287 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 2 Z Ikarových záložek 3.873 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 3 Z Ikarových záložek 4.141 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 4 Z Ikarových záložek 4.101 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 5 Z Ikarových záložek 3.979 x 0

Stránky