Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.205 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004 2005, ročník 9, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 11.345 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.612 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.925 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.854 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.259 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.374 x 1
Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2003 2004, ročník 8, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.950 x 0
Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 9.538 x 1
Artyčok.TV (Jan Vidlička) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 7.165 x 0
ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací v AV ČR 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.149 x 0
Asociace knihoven vysokých škol ČR ustavena 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.589 x 0
Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích (Toomas Liivamägi, Aira Lepik) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů 4.379 x 0
Astronomie 2004, ročník 8, číslo 8 Oborové webové stránky 6.285 x 1
Ať žije papír 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.958 x 0
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 11.703 x 1
Audit internetové prezentace na příkladu konkrétní společnosti 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 9.042 x 0
Automatizace knihoven 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.670 x 0
Automatizace knihovnických procesů '99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.787 x 0
Automatizace knihovnických procesů již podesáté 2005, ročník 9, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.446 x 1

Stránky

registration login password