Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Ikaros změnil tvář, nikoliv cíle 1998, ročník 2, číslo 7 Editorial 4.209 x 1
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 20.045 x 0
Projekt Elektronické knihovny v českém Parlamentu 1998, ročník 2, číslo 7 Knihovny v Síti 11.477 x 0
DIGERATI - intelektuálové digitálního věku 1998, ročník 2, číslo 7 Informační věda 8.515 x 0
Letní krušné chvíle mobilního telefonisty 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 4.370 x 0
Obchodování po síti může přinést řadu výhod pro koncového zákazníka 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 8.732 x 3
Elektronické informační zdroje v oblasti chemie 1998, ročník 2, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 5.988 x 0
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 17.025 x 10
Memoriae Mundi Series Bohemica: Program digitálního zpřístupnění vzácných fondů 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 9.272 x 1
Hypertextový katalog STK do kapsy 1998, ročník 2, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 5.976 x 0
Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.084 x 1
Veřejnější veřejná knihovna 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 4.537 x 2
Problematika elektronických periodik na Internetu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 6.369 x 0
Elektronické knihkupectví s otazníky 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.857 x 1
WWW není jen HTML aneb Co by měl také umět autor domovských stránek II. 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 6.163 x 0
Škola jako informační instituce 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.104 x 0
WWW prezentace jako nástroj online marketingu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 8.741 x 3
Tajení veřejných informací úřady by měla nastat přítrž 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.208 x 1
Politické strany vedou kampaň také na webu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 5.001 x 0
Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.001 x 0

Stránky