Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Polytematický strukturovaný heslář 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.845 x 0
Zdokonalení správy textových, grafických a audiálních souborů jako předpoklad ... 1999, ročník 3, číslo 8 Informační věda 5.465 x 0
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 17.982 x 3
Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999) 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 8.956 x 1
Seznamy norem na Internetu 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 9.324 x 0
Knihovny v Síti 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.602 x 0
Postřehy z VIII. konference archivářů ČR 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.016 x 0
Referenční centrum Národní knihovny ČR 1999, ročník 3, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 6.425 x 0
Od elektronických kopií přes koordinovanou akvizici periodik zas k elektronickým kopiím? 1999, ročník 3, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 4.577 x 0
ECDL - osvědčení občana EU o dosažení evropského standardu počítačové gramotnosti 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.652 x 0
Automatizace knihovnických procesů '99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.328 x 0
Do Slovinska, do Lublaně, do knihovny 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.753 x 0
Reportáž z 13. ročníku CS ONLINE, mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 24. června 1999 ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.599 x 0
CASLIN'99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.636 x 0
Právní aspekty poskytování knihovních elektronických a reprografických služeb 1999, ročník 3, číslo 6 Knihovny v Síti 7.364 x 1
Moderní české exlibris 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.670 x 0
Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky 1999, ročník 3, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.227 x 0
Inforumy a knihovníci soutěživí 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.396 x 1
Domácí automatizované knihovnické systémy v roce 1999 1999, ročník 3, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 8.021 x 0
Editor animací zdarma, ale ne bez vad 1999, ročník 3, číslo 6 Recenze 8.315 x 1

Stránky

registration login password