Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit sestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Jsou hesla kartotéky knihovny AV ČR skutečně autoritami? 1999, ročník 3, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 7.068 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 4.399 x 1
Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.891 x 0
Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.051 x 2
Konference Internet ve státní správě a samosprávě ´99 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.754 x 1
Veřejná správa se bez Internetu neobejde 1999, ročník 3, číslo 4 Editorial 4.420 x 0
Rozvíjení čtenářství na konci století 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.080 x 1
Krize mezilidské komunikace v období komunikační a informační exploze 1999, ročník 3, číslo 5 Informační věda 11.551 x 0
Sexuální obtěžování v kybeprostoru 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 8.739 x 9
Jak je využívána elektronická knihovna Český parlament 1999, ročník 3, číslo 5 Elektronické publikování 11.127 x 0
Co s rastrovými / obrazovými daty? 1999, ročník 3, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 5.478 x 3
Internetu se právo týká, ale je na něj často krátké 1999, ročník 3, číslo 5 Recenze 6.579 x 5
Státní pedagogická knihovna Komenského v roce svých osmdesátin 1999, ročník 3, číslo 5 Knihovny v Síti 7.616 x 6
Stránky, které mohou přijít vhod 1999, ročník 3, číslo 5 Z Ikarových záložek 4.535 x 1
Elektronická konference "Školní knihovna – základ moderního Školního studijního a informačního centra" 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.536 x 5
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 30.792 x 33
Co vyšlo... v dubnu 1999 1999, ročník 3, číslo 5 Ikaros doporučuje 8.018 x 4
Veletrh Svět knihy ’99 představí Francii 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.787 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 5 Ikaros doporučuje 4.132 x 3
Mezinárodní konference o katalogizaci v Moskvě 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.531 x 4

Stránky