Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit sestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Národní knihovnu tunelovali archeologové 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.234 x 0
Malý jazykový koutek 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.998 x 0
Ikaros obdržel prestižní cenu 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.872 x 0
Petra a Filip si dovolují oznámit ... 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.900 x 1
Knihovnické otazníky 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.520 x 0
Rychlé šípy mají pomoci získat prestiž knihovnickému stavu 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.644 x 1
Darwin se chtěl přiznat, že ve své teorii ukřivdil želvě 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.445 x 0
Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 7.503 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 4.145 x 0
Internet jako prostředek public relations veřejných knihoven 1999, ročník 3, číslo 1 Elektronické publikování 9.563 x 0
Vánoční koncert 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 5.254 x 0
Internet ve Státní vědecké knihovně v Olomouci 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 6.779 x 0
Londýn: Konzervativismus nebo konzervace? 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 6.313 x 0
Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 5.289 x 0
Výsledky semináře tezaurus '98 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.211 x 0
Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.337 x 0
Elektronické informační zdroje v oblasti společenských věd 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 5.636 x 0
Na okraj k semináři Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.939 x 0
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.381 x 0
Vydavatel elektronického časopisu se musí vymanit ze skořápky tradičního publikování 1999, ročník 3, číslo 1 Editorial 4.633 x 0

Stránky