Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené (Jiří Stodola) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 6.887 x 0
Městská knihovna na cestě do EU - založení centra celoživotního vzdělávání (Šárka Kašpárková) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Možnosti zapojení knihoven do politiky EU 6.232 x 0
Exkurze do informatického oddělení Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.105 x 0
Nepovedená integrace YouTube a Google Plus 2013, ročník 17, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 7.436 x 0
Knihovny jako informační centra v plánování sociálních služeb (Vladana Vasková) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Možnosti zapojení knihoven do politiky EU 4.826 x 0
Chceme dětem číst 2 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.871 x 0
Kauza "nová národní knihovna" - prezident, hlas lidu a volání na poušti 2008, ročník 12, číslo 3 Editorial 5.489 x 0
Americké knihovny a školy zamezí mládeži přístup ke škodlivým internetovým stránkám 2001, ročník 5, číslo 4 Informační politika 6.845 x 0
Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 8.911 x 0
Web 2.0 vs. sémantický web (Vilém Sklenák) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 5.248 x 0
Pokročilé nástroje pro odkrytí neviditelného webu (Karen Blakemanová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 5.314 x 0
Podivné postavy i významné osobnosti aneb Knihovníci o svých knihovnách i o sobě 2016, ročník 20, číslo 12 Recenze 2.258 x 0
Šok – redakční médium odhalilo pravý důvod vystavení Ďáblovy bible v Praze! 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 9.968 x 0
10 let s křídly: Přesně před deseti lety začal vznikat "projekt" Ikara 2007, ročník 11, číslo 4 Editorial 7.624 x 0
S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou 2013, ročník 17, číslo 5 Rozhovor 5.349 x 0
Clavis aneb Špatná zpráva - nepochopení zůstává 2000, ročník 4, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 5.689 x 0
Catholic Periodical and Literature Index CD-ROM 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 4.974 x 0
Digitalizace s přidanou hodnotou 2004, ročník 8, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 9.351 x 0
Slovo za slovem: s překladateli o překládání 2012, ročník 16, číslo 12 Recenze 3.607 x 0
Journal Citation Reports (JCR) 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 8.318 x 0

Stránky

registration login password