Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.601 x 0
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zahájení konference 3.625 x 0
Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 1.829 x 0
Mezinárodní konference o katalogizaci v Moskvě 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.399 x 0
Seminář knihovníků muzeí a galerií v Plzni, 9. – 11. září 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.420 x 0
Dojmy z výstavy Online 2000 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.259 x 0
Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.179 x 0
Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.041 x 0
Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi (Anna Diačiková) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 4.621 x 0
Dialog Corporation 1999, ročník 3, číslo 12 Oborová inzerce 5.060 x 0
Profesní a osobní život Rogera Summita 2011, ročník 15, číslo 3 Personália 6.996 x 0
Hledání kořenů na semináři ve vsetínské knihovně 2015, ročník 19, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.469 x 0
Celosvětový summit Internet Society 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.180 x 0
Otázka budoucnosti fenoménu Open Access 2008, ročník 12, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 8.645 x 0
Ref Works - nový nástroj, který pomáhá zvyšovat informační gramotnost (Nick Barber) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 3.902 x 0
Bouřlivé letní osvěžení 2012, ročník 16, číslo 7 Editorial 3.479 x 0
Poznámky k návrhu nového knihovnického zákona 2000, ročník 4, číslo 7 Informační politika 4.899 x 0
INFORUM 2003 - sekce "Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání " 2003, ročník 7, číslo 6 Odborné vzdělávání 8.619 x 0
Ženy v kyberprostoru 1997, ročník 1, číslo 1 Kyberfeministické okénko 9.762 x 0
Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví 2003, ročník 7, číslo 2 Odborné vzdělávání 13.961 x 0

Stránky

registration login password