Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.450 x 0
Sperma kance či matčina posmrtná maska aneb Čtenářské dotazy 2002, ročník 6, číslo 13 Pohotovostní (informační) služby 9.731 x 0
Zápisky z Lipska 2016: uprchlíci, startupy a česká reprezentace 2016, ročník 20, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 1.693 x 0
Zápisky z Frankfurtu 2008 I. (o Turcích, Kurdech a F. Werfelovi) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.802 x 0
Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.056 x 0
Politika výběru elektronických dokumentů publikovaných v prostředí Internetu pro účely ČNB 2001, ročník 5, číslo 8 Elektronické publikování 5.545 x 0
Exkurze do Nostické knihovny 2013, ročník 17, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.191 x 0
Světový summit o informační společnosti v Tunisku 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.517 x 0
Seznam diplomových prací obhájených dne 23. 9. 1998 na ÚISK 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.423 x 0
Knihovnická dílna 2011 2011, ročník 15, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.711 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 4. část 2015, ročník 19, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 2.333 x 0
Informační den na MZLU v Brně 2008, ročník 12, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.299 x 0
Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing in the Electronic Environment 4.207 x 0
Co nového v AiP Safe za poslední rok nejen v oblasti Document Delivery (Petr Břicháček) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické doručování dokumentů - současné trendy 5.629 x 0
Virtuální silvestrovskou nocí 2001, ročník 5, číslo 3 Editorial 4.133 x 0
Zpráva z mezinárodního sympozia INFOS 2009 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.104 x 0
V litvínovské knihovně II. 2005, ročník 9, číslo 10 Nad webovými stránkami knihoven 4.278 x 0
Já a Komenský tvrdíme ... Infopol 5.109 x 0
Knihovnický happening 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Týden knihoven 5.154 x 0
Zápisky z Frankfurtu 2014 (o finlandizaci a Miloši Zemanovi) 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.089 x 0

Stránky