Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Čas dovolených... 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.808 x 1
Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.052 x 1
Polytematický strukturovaný heslář 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.522 x 1
Země světa na CountryReports.org 2004, ročník 8, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 7.871 x 1
Digitalizace kulturního dědictví a autorské právo 2015, ročník 19, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 4.693 x 1
Katalog skladovaných knih 1998 je na světě 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.761 x 1
Bettmannova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis 2004, ročník 8, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 8.824 x 1
Digitalizace, transkripce a edice 2002, ročník 6, číslo 5 Digitalizace a digitální knihovny 5.796 x 1
Důvody svého odvolání považuji za neopodstatněné, říká Vojtěch Balík 2004, ročník 8, číslo 7 Rozhovor 8.684 x 1
Thomas C. Foster: Jak číst romány jako profesor 2014, ročník 18, číslo 7 Recenze 4.187 x 1
Exkurze po síti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – elektronické studijní opory 2006, ročník 10, číslo 1 Odborné vzdělávání 12.736 x 1
Exkurze do knihovny společnosti Neziskovky.cz 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.656 x 1
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.713 x 1
Konference Mezinárodní asociace právnických knihoven poprvé s českou účastí 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.219 x 1
Nechybí ve vaší knihovně link server? (Jiří Pavlík) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I. 5.361 x 1
Zvukové knihovny v roce 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.064 x 1
Z palírny whisky za Lochneskou 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 8.000 x 1
V chrudimské knihovně 2002, ročník 6, číslo 12 Nad webovými stránkami knihoven 8.053 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.762 x 1
Na konci září bylo připojeno k Internetu přibližně 300 českých knihoven 1999, ročník 3, číslo 10 Informační politika 5.342 x 1

Stránky