Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Elektronické knihkupectví s otazníky 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.856 x 0
Outsourcing spisových, archívních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku 2012, ročník 16, číslo 9 Pořádání informací 3.747 x 0
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.184 x 0
Nostická knihovna 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.442 x 0
Databáze české literární bibliografie pohledem zpracovatele a uživatele 2004, ročník 8, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 6.598 x 0
Systém pro řízení a sdílení informací v Českém telecomu, a.s. (Denisa Parkosová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 4.744 x 0
Infos 2000 2000, ročník 4, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.332 x 0
Knihovníkem ve 120 minutách 2010, ročník 14, číslo 10 Editorial 3.676 x 0
New Media Inspiration 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.465 x 0
Sdílení bibliografických údajů: šance nebo risk pro knihovníky v éře Web 2.0? (Patrick Danowski) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Sdílení bibliografických údajů (workshop) 5.025 x 0
Poznámka ke konferenci MedNet 2005 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.049 x 0
Soubor metadatových prvků Dublin Core schválen jako standard 2002, ročník 6, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 6.118 x 0
Silvestrovská příloha měla mimořádný úspěch 2000, ročník 4, číslo 1 Editorial 3.898 x 0
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 3.250 x 0
Firma vybudovaná kolem znalostní báze (Martin Mrazek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 5.606 x 0
Pozvánka na seminář: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti 2000, ročník 4, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.567 x 0
Národní referenční centrum (Antonín Malina) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 5.117 x 0
Zahraniční odborné akce v dubnu 2003 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.944 x 0
Reaguje vyhledávání 2.0 na nové potřeby uživatelů, nebo tomu je naopak? (David Chudán) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Jak lépe vyhledávat 3.938 x 0
Zvláštní a podpůrné zdroje průmyslově-právních informací 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.767 x 0

Stránky

registration login password