Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Bibliometrické indikátory SCI-ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí – výhody a úskalí (Milan Špála, Marie Votípková) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 6.335 x 0
Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 5.768 x 0
Exkurze do knihovny Jabok 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 11.136 x 0
Point i - informace o činnosti Rady Evropy 2001, ročník 5, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.380 x 0
Pátý ročník Provázkiády 2005, ročník 9, číslo 11 Týden knihoven 5.193 x 0
K životnímu jubileu Jarmily Okrouhlíkové 2011, ročník 15, číslo 12 Personália 4.958 x 0
Učitelský summit 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.777 x 0
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 16.340 x 0
Dobrá zpráva: informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se začíná měnit 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.992 x 0
Knižní veletrh v Helsinkách 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.268 x 0
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 6.204 x 0
Webík - soutěž o nejlepší webové stránky dětských knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Elektronické publikování 6.478 x 0
Digitalizace, interpretace a semistrukturovaná data 2001, ročník 5, číslo 8 Digitalizace a digitální knihovny 7.738 x 0
Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů (Alžběta Vazačová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 5.276 x 0
Konkrétne prínosy inštitucionálneho repozitára vo vysokoškolskom akademickom prostredí 2016, ročník 20, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 2.562 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 2 Z Ikarových záložek 4.864 x 0
Vecný popis v sieťovom prostredí 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.530 x 0
Klášterní knihovna na prahu století informací 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.706 x 0
Co vyšlo... v dubnu 1999 1999, ročník 3, číslo 5 Ikaros doporučuje 8.295 x 0
Knihovna Fakulty sociálních věd UK a srpnové povodně 2002 2003, ročník 7, číslo 12 Český Fénix 8.967 x 0

Stránky

registration login password