Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 3.359 x 1
Firma vybudovaná kolem znalostní báze (Martin Mrazek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 5.755 x 1
Fulltextové aspekty elektronického publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 4.579 x 1
Zvláštní a podpůrné zdroje průmyslově-právních informací 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.921 x 1
Účastníci videokonference si vyměňovali názory i dokumenty 1997, ročník 1, číslo 8 Kyberfeministické okénko 4.599 x 1
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 22.450 x 1
Komunikologie a posthistorie 2003, ročník 7, číslo 1 Recenze 11.841 x 1
Konference Elektronické služby knihoven IV. 2017, ročník 21, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 1.805 x 1
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 21.250 x 1
Kdo učí učitele? 2006, ročník 10, číslo 12 Editorial 8.667 x 1
Noc s Andersenem dětem opět otevřela dveře do světa pohádek i Internetu 2004, ročník 8, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.770 x 1
Outsourcing a hosting – nové možnosti využívání a správy knihovních systémů 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.314 x 1
Volný nebo omezený trh zdravotnických informací pro laiky? (Helena Haškovcová) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Zdravotnické informace a jejich uživatelé 5.131 x 1
Představení portálu nástroje.knihovna.cz 2011, ročník 15, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 6.873 x 1
Zápisky z Frankfurtu 2008 I. (o Turcích, Kurdech a F. Werfelovi) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.062 x 1
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 13.377 x 1
Noc plná pohádek 2001, ročník 5, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.834 x 1
Mezinárodní organizace ISO zvyšuje kvalitu odborné komunikace 2003, ročník 7, číslo 13 Pokroky v oborové terminologii 6.819 x 1
O výjimečnosti 2009, ročník 13, číslo 12 Editorial 4.935 x 1
Březen inspirující, investigativní i komplikovaný 2013, ročník 17, číslo 3 Editorial 3.789 x 1

Stránky