Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
České knihovny někde mezi dnem a vrcholem 2005, ročník 9, číslo 11 Editorial 8.210 x 0
Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje (Dominik Fellner) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 5.576 x 0
Návštěva Odborné knihovny České národní banky 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.241 x 0
Internet ve Státní vědecké knihovně v Olomouci 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 6.484 x 0
Obecné souvislosti Open Access - zamyšlení nad aktuálním tématem 2007, ročník 11, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 7.689 x 0
Městská knihovna na cestě do EU - založení centra celoživotního vzdělávání (Šárka Kašpárková) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Možnosti zapojení knihoven do politiky EU 5.767 x 0
Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 7.474 x 0
Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby? 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.058 x 0
Těžký život (kyber)závisláka 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.443 x 0
Souborné katalogy ve Skandinávii 2003, ročník 7, číslo 12 Zahraniční souborné katalogy 7.354 x 0
Návštěva portugalských knihoven 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.093 x 0
Zoosemiotika Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 8.946 x 0
Vystačí lékaři s databází Medline? 2002, ročník 6, číslo 6 Medicína a informace 8.562 x 0
Za jakých okolností byste dali přednost elektronické verzi periodika před tištěným originálem? 1998, ročník 2, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.944 x 0
Jak hledat a NAJÍT - podrobná indexace obrázků a tabulek (Helle Lauridsen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 4.414 x 0
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 12.563 x 0
Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.812 x 0
Návrh autorského zákona podle SKIP znemožňuje knihovnám poskytovat reprografické služby 2000, ročník 4, číslo 2 Informační politika 5.248 x 0
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 16.364 x 0
Prehľad činnosti lekárskych knižníc SR za rok 2002 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.172 x 0

Stránky

registration login password