Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
New Media Inspiration 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.782 x 0
Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.055 x 0
Seminář představil především domácí elektronické zdroje v humanitních a společenských vědách 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 6.453 x 0
Přeshraniční spolupráce knihoven v euroregionu Egrensis 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.078 x 0
Počátky v dějinách knihtisku 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.941 x 0
Jednoduchá cesta pro vaše PRSA 2003, ročník 7, číslo 13 Evropské rozměry 7.435 x 0
Aplikácia teoretických poznatkov z riadenia vedeckej kolaborácie v kolaboratóriu Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 5 Výzkumná činnost 5.974 x 0
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.697 x 0
Semináře CASLIN a zvláště ten poslední 2001, ročník 5, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.686 x 0
Německé souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 3 Zahraniční souborné katalogy 11.020 x 0
Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 5.927 x 0
Konference DIGI 2015: Využití digitálních technologií v památkové péči 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.517 x 0
Zpráva z konference METLIB 2008 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.133 x 0
Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 12.218 x 0
Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 11.006 x 0
Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.939 x 0
Mezinárodní konference o katalogizaci v Moskvě 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.232 x 0
Knihovna a architektura 2009 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.118 x 0
Jak si vybrat vhodný discovery systém 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 6.459 x 0
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 16.415 x 0

Stránky

registration login password