Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Exkurze v archivu a knihovně Českého rozhlasu 2015, ročník 19, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.468 x 0
Poprvé a naposledy 1999, ročník 3, číslo 3 Kyberfeministické okénko 5.118 x 0
Kooperační systém článkové bibliografie - stručný vývoj, stav v r. 2008 a perspektivy 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 8.942 x 0
Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM (Vladimír Rous) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 6.329 x 0
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 24.975 x 0
Neziskové organizace už vědí, jak vytěžit internet 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.437 x 0
Principy fungování vyhledávacích strojů 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.625 x 0
Jaký typ konsorcia potřebujeme a jaký typ máme? 2004, ročník 8, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 6.933 x 0
Exkurze v Odborné knihovně České národní banky 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.501 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 2. část 2015, ročník 19, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 4.449 x 0
Škola jako informační instituce 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.270 x 0
Informační systém výzkumu a vývoje - základní nástroj Rady pro výzkum a vývoj při rozhodování v oblasti VaV (Martin Matějka) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů 5.799 x 0
Závěrečná tisková konference BMI 2007 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.077 x 0
Kam kráčí CASLIN – Souborný katalog ČR 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 7.324 x 0
Setkání redakcí knihovnických časopisů 2004, ročník 8, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.354 x 0
Masová digitalizace je konečně tady! 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 7.221 x 0
Konference EFI 2014 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.503 x 0
Tajení veřejných informací úřady by měla nastat přítrž 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.351 x 0
Hodnotíme vědu profesionálně? (Petr Ráb) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů 6.130 x 0
Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System) (Jan Mottl) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 6.061 x 0

Stránky

registration login password