Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Nákup v českých internetových knihkupectvích 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 11.711 x 0
Open access: pohled z Velké Británie (Allan Foster) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 4.480 x 0
Outsourcing spisových, archívních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku 2012, ročník 16, číslo 9 Pořádání informací 4.031 x 0
Výpravná kronika knihoven od Sumerů po renesanci 2000, ročník 4, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.022 x 0
Sláva moravským knihovnám 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.735 x 0
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.412 x 0
Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.595 x 0
Navštěvujeme webové stránky našich knihoven 2002, ročník 6, číslo 1 Nad webovými stránkami knihoven 5.412 x 0
Knihovníkem ve 120 minutách 2010, ročník 14, číslo 10 Editorial 3.849 x 0
New Media Inspiration 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.695 x 0
Sdílení bibliografických údajů: šance nebo risk pro knihovníky v éře Web 2.0? (Patrick Danowski) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Sdílení bibliografických údajů (workshop) 5.266 x 0
National Geographic - úctyhodná tradice a nové technologie 1998, ročník 2, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 6.125 x 0
Aby znalostní společnost nebyla jen iluzí 2006, ročník 10, číslo 4 Editorial 8.646 x 0
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 3.380 x 0
Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 7.853 x 0
Firma vybudovaná kolem znalostní báze (Martin Mrazek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 5.788 x 0
Fulltextové aspekty elektronického publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 4.611 x 0
Strategie vyhledávání aktuálních a důkazy podložených informací pro potřeby klinické praxe 2002, ročník 6, číslo 2 Medicína a informace 8.466 x 0
Ptejte se knihovny - stará služba v novém (Hanuš Hemola, Jindřiška Pospíšilová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.289 x 0
Reaguje vyhledávání 2.0 na nové potřeby uživatelů, nebo tomu je naopak? (David Chudán) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Jak lépe vyhledávat 4.092 x 0

Stránky

registration login password