Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Mezinárodní asociace právnických knihoven poprvé s českou účastí

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Konference Mezinárodní asociace právnických knihoven poprvé s českou účastí

0 comments
Autoři: 

Koncem září letošního roku (23. - 26. 9.) se konala ve švýcarském Lausanne jubilejní dvacátá konference Mezinárodní asociace právnických knihoven. Poprvé v historii se jí zúčastnily i české právnické knihovny. Ty byly zastoupeny vedoucími knihoven všech právnických fakult v ČR (J. Mouchová - Univerzita Karlova v Praze, M. Zejdová - Masarykova univerzita v Brně, M. Baslová - Západočeská univerzita v Plzni a H. Bartošová - Univerzita Palackého v Olomouci) a vedoucí knihovny Ústavu státu a práva AV ČR (J. Čermáková). Účast české skupiny byla z velké části financována z prostředků rozvojového projektu LI01033.

International Association of Law Libraries (IALL) je celosvětová organizace knihoven, knihovníků a ostatních osob i institucí zabývajících se tvorbou, distribucí nebo využíváním právních informací. Hlavním cílem IALL je usnadnit práci knihovníkům, kteří získávají, zpracovávají a využívají zahraniční a mezinárodní právní zdroje. Oficiálním periodikem asociace je International Journal of Legal Information. Vychází třikrát za rok a obsahuje články a statě publikované významnými osobnostmi oboru, ale také praktické informace pro specialisty v oboru právní informatiky. Vstupem do asociace se naše knihovny staly členy prestižního profesního společenství.

Výroční konference Mezinárodní asociace právnických knihoven je vrcholem činnosti asociace v kalendářním roce. Je určena k projednání vnitřních záležitostí asociace, ale zároveň je významnou vzdělávací akcí. V tomto roce se konference konala ve švýcarském Lausanne a hlavním garantem byl Swiss Institute of Comparative Law. Tento ústav je známou a respektovanou institucí v oboru srovnávacího a mezinárodního práva a informace o jeho funkci a činnosti by si jistě zasloužila samostatný článek. Ústřední téma konference bylo zaměřeno na problematiku srovnávacího a mezinárodního práva ve vícejazyčném prostředí a na dostupnost informačních zdrojů. Vedle teoretických přednášek například na téma problematiky překladů v právu, nové švýcarské ústavy, či vlivu švýcarského práva na legislativu Itálie byly předneseny velmi praktické příspěvky jako informační zdroje OSN na webu, indexování případů Nejvyššího soudu v Lausanne a švýcarské legislativní zdroje na webu, elektronické právnické časopisy a další. Kromě Švýcarského ústavu srovnávacího práva se jednání konalo v budově Nejvyššího soudu v Lausanne, v Paláci OSN v Ženevě a v sídle CERNu v Ženevě. Součástí programu byly i prohlídky knihoven zmíněných institucí.
Nad rámec jednání se nám podařilo navštívit kantonální a univerzitní knihovnu v Lausanne, knihovnu Právnické fakulty v Lausanne a knihovnu nadace Edouarda Fleureta, která se specializuje na historickou právnickou literaturu.Velkým a nenahraditelným přínosem pro naši skupinu byla možnost navázat důležité mezinárodní kontakty v oboru. Ačkoliv letošní účast byla poznamenaná událostmi z 11. září a asi dvě desítky kolegů z USA svoji účast odhlásily, zastoupení jednotlivých zemí bylo velmi reprezentativní a celkem se v letošním roce zúčastnilo 122 kolegů z celého světa.

Účast na konferenci IALL byla pro nás vrcholem celoroční spolupráce na již výše zmíněném projektu LI01033 (databáze Justis Celex) a projektu LI002007 (databáze KnowEurope). Kromě sledování oficiálního programu a navázání osobních zahraničních kontaktů bylo cenné, že jsme získaly představu o práci s právními informacemi v zahraničí. Je naprosto zřejmé, že u nás se "Law Librarianship" nepěstuje, zatímco v západní Evropě a především v USA se jedná o speciální obor s dobrým teoretickým základem a souborem velmi praktických znalostí a dovedností. Z tohoto hlediska je účast na konferenci nutné chápat jako pootevřené dveře. Věříme, že krok do světa, který naše právnické knihovny udělaly, nebude jen ojedinělým výstřelkem, ale dobrým začátkem.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOUCHOVÁ, Jana. Konference Mezinárodní asociace právnických knihoven poprvé s českou účastí. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2022-08-11]. urn:nbn:cz:ik-10825. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10825

automaticky generované reklamy