vyhledávání informací

OPACy nové generace III – Evergreen a Koha

English title: 
Next generation OPACs III - Evergreen and Koha
Abstract: 

The article introduces two next generation OPACs which are part of an open source library system – Evergreen and Koha.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009.
Opálková, Markéta. OPACy nové generace III – Evergreen a Koha. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5883>. urn:nbn:cz:ik‐005883. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind

English title: 
Next generation OPACs II - VIRGObeta and VuFind
Abstract: 

The article introduces two next generation open source OPACs – VIRGObeta and VuFind.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009. První díl textu byl publikován v říjnovém Ikarovi.

Úvod

V minulém díle jsem stručně uvedla do problematiky OPACů nové generace a představila dva katalogy s uzavřeným zdrojovým kódem – AquaBrowser a WorldCat Local.

Opálková, Markéta. OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5811>. urn:nbn:cz:ik‐005811. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local

English title: 
Next generation OPACs I - AquaBrowser and WorldCat Local
Abstract: 

The master thesis introduces selected foreign OPACs (Online public access catalogues).

The introductory part is devoted to the development of OPACs, their features and weaknesses. It notes the expansion of library collections with digital objects and development of web technologies, which necessarily change the view of library catalogues and enable development of next generation OPACs.

The core part of the thesis is an analysis of selected next generation OPACs. The analysis focuses on search capabilities, work with search results and implementation of various supplemental functions (RSS channels, book cover preview, user-defined tags, reviews, etc.) that most users recognize from blogs, various social networks, online bookstores, etc. Following catalogues are presented: AquaBrowser, Evergreen, Koha, Scriblio, SOPAC, VIRGObeta, VuFind anad WorldCat Local. They are divided into four groups according to their basic properties: OPACs with closed source code, OPACs with open source code, OPACs which are part of a library system with open source code and OPACs with open source code based on a content management system.

The final section summarizes the results of the analysis and compares catalogues within each group. Further, possibilities for their future development are outlined. (The abstract refers to the original text.)

The article briefly notes problems the next generation of OPACs and introduces two catalogues with closed source code - AquaBrowser and WorldCat Local.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009. Na tento text navážou další díly v příštích číslech Ikara.

Bibliografický záznam původní práce:

OPÁLKOVÁ, Markéta.
Opálková, Markéta. OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5741>. urn:nbn:cz:ik‐005741. ISSN 1212-5075.

Bing Visual Search

English title: 
Bing Visual Search
Abstract: 

The article briefly introduces Bing Visual Search, a new search engine that enables its users to search via images.

Dne 14. září 2009 byl na konferenci TechCrunch50, která se konala v San Francisku, představen nový způsob vyhledávání - Bing Visual Search. Beta verzi tohoto vyhledávače, který umožňuje vyhledávání pomocí obrázků, mohou po trochu kostrbatých přípravách vyzkoušet i uživatelé z České republiky.

Firma Microsoft Corporation jeho vznik podložila studií, která ukázala, že uživatelé pracující při vyhledávání s obrazovými informacemi jsou o 20 % rychlejší než ti, kteří pro své vyhledávání využívají informace pouze textové.

Rösslerová, Klára. Bing Visual Search. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5728>. urn:nbn:cz:ik‐005728. ISSN 1212-5075.

Rešeršujeme pohodlne a bez problémov

Problematika rešeršovania už niekoľko rokov stojí bokom v témach jednotlivých knihovníckych podujatí. Každý knihovník ostáva sám v oceáne zdrojov informácií, ktoré prinášajú producenti a vydavateľstvá pre knižnice. Ostáva už len na samotnom knihovníkovi, ktorý vypracováva rešerše pre svojich používateľov, aby sa dokázal v nich orientovať a vedel v nich vyhľadávať. Každým rokom pribúdajú ďalšie elektronické informačné zdroje (databázy) a orientovať sa v nich je často zložitejšie.

Halienová, Zuzana. Rešeršujeme pohodlne a bez problémov. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5385>. urn:nbn:cz:ik‐005385. ISSN 1212-5075.

Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury

English title: 
Website of the Central Registry of Museum-type Collections
Abstract: 

CES is an information system accessible to the general public. The collections listed by the Registry are administered and managed in accordance with Act No. 122/2000 on the Protection of Museum-type Collections and on Amendment to Other Acts. The collections are being maintained, extended, administered and used in public interest. Those who take care of the collections are, or can be, paid for their work from public funds. The CES is a publicly accessible list of collections, which indicates how rich this part of the nation's movable cultural heritage is.

Webová prezentace Centrální evidence sbírek (CES), zřízené z působnosti zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb., je stále se rozrůstajícím přehledem o kulturním bohatství a rozmanitosti především institucí muzejního typu, kde však začínají přibývat i sběratelské kolekce soukromého charakteru.

Janiš, Michal. Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5382>. urn:nbn:cz:ik‐005382. ISSN 1212-5075.

Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

English title: 
Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009
Abstract: 

Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009 is a database which includes and unifies multilingual terms from the Czech state administration.

Tento příspěvek stručně představuje Terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Podává o databázi základní informace a stručně popisuje možnosti vyhledávání.

Hanušová, Soňa. Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5311>. urn:nbn:cz:ik‐005311. ISSN 1212-5075.

SCImago Journal & Country Rank

English title: 
SCImago Journal & Country Rank
Abstract: 

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus®. These indicators could be used to evaluate and analyze scientific fields.

Tento příspěvek stručně představuje portál SCImago Journal & Country Rank. Podává o SCImago základní informace, stručně popisuje možnosti vyhledávání, zvláště pak indikátory časopisů a zemí.

Hanušová, Soňa. SCImago Journal & Country Rank. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4829>. urn:nbn:cz:ik‐004829. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje zakoupené z grantu MŠMT „Informační infrastruktura výzkumu“

Podnázev: 
Využití ve výuce realizované Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU
English title: 
Electronic information resources funded from the grant of the Ministry of Education, Youth and Sports
English subtitle: 
Their use in teaching at the Division of Information and Library Studies (the Faculty of Arts at the Masaryk University)
Abstract: 

This article deals with teaching of information retrieval at the Division of Information and Library Studies (the Faculty of Arts at the Masaryk University). It focuses on the use of library and information science databases in a specific course called Retrieval and Analytical Surveying. These databases provide sophisticated search systems. Therefore, they are appropriate for the demonstration of different search strategies and tactics.

Studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví (dále jen KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity mají možnost využívat ke svému studiu licencované elektronické informační zdroje.

Kořínková Presová, Silvie. Elektronické informační zdroje zakoupené z grantu MŠMT „Informační infrastruktura výzkumu“. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4438>. urn:nbn:cz:ik‐004438. ISSN 1212-5075.

Douglas Merrill v Praze aneb Google (vy)hledá

Dne 8. října 2007 se v Praze v posluchárně ČVUT představil Douglas Merrill, víceprezident pro engineering společnosti Google, s prezentací s názvem "Secrets of Search". Slibný název a prestižní host přilákaly desítky posluchačů, takže kapacita nestačila stejně, jako tomu bylo při návštěvě Vinta Cerfa na témže místě na jaře tohoto roku. Očekávání se ale příliš nenaplnila - celá akce se nakonec nesla v duchu "we are hiring" čili "pojďte pro nás pracovat".

Štogr, Jakub. Douglas Merrill v Praze aneb Google (vy)hledá. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4398>. urn:nbn:cz:ik‐004398. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah