Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu (Petr Boldiš)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu (Petr Boldiš)

0 comments
Autoři: 
Ověřovat informace je nezbytné proto, že chybí kontrolní autorita při publikování a objem dat roste obrovským tempem. P. Boldiš navrhuje informace rozdělovat podle důvěryhodnosti na 1) seriózní (je znám, autor, zdroj, reference, důvod publikování atd.), 2) neautorizované, u nichž není známa provenience, 3) poplašné či úmyslně nepravdivé zprávy (tzv. hoax nebo tzv. nigerijské dopisy) a 4) karikující. Kritéria pro posuzování důvěryhodnosti informací: 1) vnitřní konzistence (obsahové zaměření, autorství, umístění - týká se především serverů umožňující bezplatné zveřejnění stránek, objektivita, aktuálnost atd.) a 2) ověření externími nástroji (slovníky, citační analýza). (fv)
Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu (Petr Boldiš). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-08-11]. urn:nbn:cz:ik-11298. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11298

automaticky generované reklamy