Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

III. Provázkiáda skončila

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

III. Provázkiáda skončila

1 comments
Autoři: 

Některé věcí jsou samy sobě účelem, smyslem i mírou. Míra může být definována užitečností, potřebností, bláznovstvím či nadbytkem volného času. Tak se dá také chápat knihovnicko-dadaistická akce, kterou ti, kteří ji vymýšleli, nazvali Provázkiáda. Nebyl jsem u toho, nesoudím, nekomentuji, konstatuji.

Aby aktivita určená pro tisíce knihoven měla smysl či význam, musí být patrně definován zřejmý a dosažitelný cíl. Je-li cíl nedosažitelný, vstupuje do úrovně ideí, ty jsou od dob Platónových nedosažitelné, neboť nepocházejí z tohoto světa.

Provázkiáda v našem reálném bytí je soutěží veřejných i neveřejných knihoven, která má lákat čtenáře a hlavně nečtenáře do knihovny. Provázkiáda spočívá v tom, že každý vstupující přiváže přibližně půlmetrový provázek k tomu předcházejícímu, případně k provázku připevní nějaký vzkaz, kterým manifestuje svůj postoj ke knihovně. Jsou lidé, kteří mají jasno ve všem, tedy i v Provázkiádě, jsou lidé, kteří se nejprve na všechno přeptají a pak zaujmou své vlastní stanovisko nezúčastněného pozorovatele, a pak jsou ti, kteří když vidí zoufalého knihovníka a zoufalou knihovnici, vpletající se do zašmodrchovávající se neelektronické sítě, jsou ochotni pomoci. Na takových stojí pokrok civilizace a nakonec i Provázkiády.

Tuším, že v minulém roce jsem napsal, že za dva roky jsme navázali cca 16 km a na stanovené cestě z Prostějova, dislokace serveru Provázkiády přes Vyškov, sídla jednoho ze spoluautorů Provázkiády, do Bruselu, jsme se dostali jen malý kousek. Představa, že za tři roky navážeme stovky kilometrů až do Bruselu a provázky tam budou dříve než český stát, se jaksi nezdařila. Potvrdilo se však předpokládané vědomí o tom, že někteří lidé a někteří zřizovatelé mají své knihovny rádi a dokáží pro ně ledacos udělat.

Letos se Provázkiády zúčastnilo 57 knihoven, resp. 95 211 čtenářů a navázalo se 7837 metrů. Výsledky za tři roky jsou tyto: zúčastnilo se 201 knihoven, navázalo se 50 810 úvazků v délce 25 405 metrů, a to už jsme ve Vyškově.

Zjistila se také ještě jedna skutečnost, alespoň v Prostějově platí beze zbytku: asi deset procent populace nezvládne svázání dvou provázků dohromady.

Metodická poznámka: Jsem přesvědčen, že všechny výzvy k registraci k akci Provázkiáda jsou zveřejňovány velmi dlouhou dobu dopředu. Jestliže se někdo dožaduje registrace druhý den Týdne knihoven, tak je to minimálně člověk nekolegiální. To, co si o něm opravdu myslím, sem psát nebudu, není to nic přátelského, ani laskavého. Jsou jisté ctnosti vzdělaných lidí, mezi něž patří i odpovědnost a přesnost.

Podrobné výsledky najdete na serveru www.knihovna.cz.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KVAPIL, Miloš. III. Provázkiáda skončila. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2023-06-09]. urn:nbn:cz:ik-11436. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11436

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Letos jsme se podruhé zúčastnili akce "Provázkiáda" pořádané jako součást Týdne knihoven. Sešlo se provázků hodně - od dětí z mateřinek, školních dětí, věrných čtenářů, příznivců, ale i symbolické provázky od známých literárních autorů - M. Zinnerové s dcerou, V. Šimkové - Plívové, M. Drijverové. Pět minut před pondělní šestnáctou hodinou jsme je odeslali na uvedenou internetovou adresu a výsledky jsme si vytiskli. Potom jsme odešli na svázaném provázku vypustit knihovnického draka při obecní "Drakiádě", kterou jsme spolupořádali. Po návratu do knihovny jsme nahlédli na web a zjistili, že provázky přibývají dál, pořadí se mění a navíc se čas sběrného serveru předchází cca o 15 minut oproti reálnému, což pro naši knihovnu znamenalo, že se ač řádně registrována, přihlásila do hry pozdě. Protože během celého týdne probíhaly v knihovně další akce - besedy, posezení atd. provázky přibývaly a tak se knihovna střídala na čele s knihovnou ze šumavského Strážova. Předpokládali jsme, že Provázkiáda končí posledním dnem Týdne knihoven tj. v neděli o půlnoci, ale pro jistotu jsme se dotázali na konečný termín spolu s upozorněním na chybný čas a dostalo se nám odpovědi, že konec je až v pondělí večer. Stejný dotaz vznesla i knihovna Strážov, které bylo sděleno, že akce končí již v pátek večer. Nakonec jsme se s uvedenou knihovnou o nedělní půlnoci ještě jednou vystřídali ve vedení a šli jsme dospat náročný týden. Když se nás však naši příznivci ptají kolikátí jsme skončili, tak jim nedokážeme odpovědět. Proč tak zdlouhavě celou událost popisujeme? - po přečtení článku a zvláště posledního odstavce jsme museli zareagovat. Jde sice pouze o zjištění vztahu ke knihovně, ale jednoznačná pravidla a odpovědnost a přesnost by měla být u všech účastníků.

Hana a Miroslav Bláhovi
Místní lidová knihovna Kostomlaty p/Mil.