Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení důvěryhodnosti informací – úloha informačních pracovníků? (Martin Vítů)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Hodnocení důvěryhodnosti informací – úloha informačních pracovníků? (Martin Vítů)

0 comments
Autoři: 

Autor se ve svém příspěvku zabýval zejména „identifikátory důvěryhodnosti“, tj. v praxi vlastnostmi a prvky webových stránek, které mohou uživatelům odhalit, zda se jedná o nedůvěryhodný zdroj informací. U tradičních tištěných dokumentů bylo možno podle autora a vydavatele (resp. podle jejich pověsti) odhadnout míru důvěryhodnosti, nemluvě o recenzních řízeních. Elektronické zdroje a dokumenty ale může s minimálním úsilím vytvářet a zveřejnit kdokoli a na libovolné téma, publikování je nekontrolované a nekontrolovatelné. Otevírá se tak pole pro nejrůznější překrucování pravdivých informací a skutečností, ať jde o informace záměrně zkreslené nebo šíření falešných informací za určitým účelem (např. jako skrytá reklama nebo marketingový tah, cílený podvod, „šíření nenávisti“, extremismus, prostý zábavný prvek „z legrace“) nebo o nedbalost či neznalost.

  • autorství stránky či zodpovědnost za ni (vzdělání, praxe, akademické hodnosti aj., ocenění, publikační činnost apod.),
  • způsob prezentace (design, jazyková správnost, (ne)přítomnost reklamy),
  • podpora tvrzení (odkazy, citace, důkazy),
  • aktuálnost stránek,
  • nezávislost zdrojů (zda se jedná o argumentačně uzavřený systém či nikoli), atd.

Nicméně ani samotný výskyt indikátorů není zárukou správnosti informací, i tyto identifikátory jsou pouze pomůckami a vodítky a nesmí k nim být přistupováno dogmaticky, jinak hrozí chyba opačná - přílišná nedůvěřivosti vůči zdrojům. Navíc, je snadné tyto indikátory padělat, protože metodika je veřejně známá.

Úloha informačních pracovníků v procesu odhalování nedůvěryhodných zdrojů tak může být např. v přímém školení uživatelů a osvětě, usnadnění ověřitelnosti zdrojů zvyšováním globální vyhledatelnosti zdrojů, nasměrování uživatelů k prověřeným zdrojů a v neposlední řadě nalezením lepších identifikátorů důvěryhodnosti.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnocení důvěryhodnosti informací – úloha informačních pracovníků? (Martin Vítů). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11884. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11884

automaticky generované reklamy