Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty

0 comments
Anglicky
English title: 
The Library of the Faculty of Law
English abstract: 
With over 185.000 books and 300 journals, the Library of Law of the Charles Faculty in Prague confirms its leading role in the area. Since 1997, when it underwent through a major reconstruction, it provides a place for studying to 200 users, in a wheelchair-accessible manner. The most demanded units of the 800-piece collection of the rare prints were digitized and the SKIP members were able to see some of those, as well as interiors of the library and the whole faculty during their November excursion.

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty UK v Praze proběhla 20. listopadu 2013. V knihovně nás vřele přivítala ředitelka knihovny paní PhDr. Jana Mouchová a další milé pracovnice knihovny, které se nám po celou dobu velmi ochotně věnovaly. Ukázaly nám všechny části knihovny, počínaje vstupními prostorami s výpůjčním pultem a počítači s internetem pro uživatele, studovny, zajímavě řešený volný výběr s galerií a točitým schodištěm, zasedací místnosti i zázemí knihovny.

Knihovna právnické fakulty je přes den hojně využívána studenty
Knihovna právnické fakulty je přes den hojně využívána studenty

Knihovna dnes představuje významnou veřejnou instituci specializovanou na obor právo v ČR. Je hlavním pracovištěm školy pro poskytování knihovnicko-informačních služeb. Slouží nejen učitelům a studentům fakulty, ale též široké veřejnosti. V současné době mají uživatelé k dispozici více než 185 000 svazků odborné literatury, roční přírůstek se pohybuje okolo čtyř tisíc knihovních jednotek. K akvizici odborné literatury využívá knihovna z velké části granty. Dále nabízí 300 titulů časopisů, z toho 130 zahraničních a 71 databází, z toho 31 společenskovědních včetně právnických.

Od roku 2006 používá knihovna integrovaný knihovnický systém Aleph. Všechny záznamy obsažené v elektronickém katalogu knihovny jsou zároveň součástí Centrálního katalogu Univerzity Karlovy (CKS) a Souborného katalogu ČR. Čtenáři mají k dispozici elektronické informační zdroje jako např. automatizované systémy právních informací (ASPI, CODEXIS, LexGalaxy). Prostřednictvím knihovny PF UK lze využívat i databáze přístupné pro UK v rámci projektu Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy v Praze a Jednotná informační brána. Přístup k databázím je diferencovaný podle kategorií uživatelů. Pro snazší práci s databázemi je studentům a zaměstnancům PF UK k dispozici Oborová brána PRÁVO, která umožňuje z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat.

Interiér knihovny a prostory fakulty Interiér knihovny a prostory fakulty Interiér knihovny a prostory fakulty
Interiér knihovny a prostory fakulty

Co se týče vybavení pro uživatele, knihovna nabízí 200 studijních míst, 19 osobních počítačů s připojením na Internet a počítačové pracoviště pro zrakově postižené studenty. Celé prostory mají bezbariérový charakter. V knihovně jsou k dispozici také samoobslužné kopírky a samoobslužný skener. Knihovnu obsluhuje 14 zaměstnanců, z toho 6 pracuje ve službách. Knihovna je k dispozici uživatelům každý den do 20 hodin večer, ve zkouškovém období do 21 hod. Otevřeno má i v sobotu do 16 hod.

Dnešní podobu získala knihovna rekonstrukcí v roce 1997. Rekonstruovány byly také skladové prostory. Ty byly ale vytopeny při záplavách v roce 2002. Knihovna přišla o 150 tisíc svazků odborné, převážně historické literatury a musela hledat jiné řešení pro uložení svých fondů, které není dodnes uspokojivě vyřešeno.

Knihovna má také sbírku asi 800 svazků vzácných starých tisků s právní tématikou, které jsou vděčným předmětem badatelů. Nejzajímavější z těchto knih nám knihovnice připravily k nahlédnutí v zasedací místnosti, kde jsou uloženy a kde pro nás také připravily malé posezení s občerstvením. Účastníci exkurze této chvíle využili také pro své dotazy, aby se o knihovně dozvěděli další zajímavé informace.

Staré tisky Staré tisky Staré tisky
Aby knihovna ulehčila badatelům práci, nechala nejžádanější tituly vzácných tisků zdigitalizovat

Například jsme se dozvěděli, že knihovna používá k popisu dokumentů speciální třídící systém. Jedná se o vlastní invenci, inspirovanou zahraničními systémy. Další zajímavostí je, že knihovníci jsou také zapojeni do výuky v předmětech Právní informatika a akademické psaní, kde seznamují studenty s nejrůznějšími informačními zdroji a učí je v nich vyhledávat informace. Na závěr následovala ještě prohlídka dalších architektonicky zajímavých prostor fakulty. Mohli jsme se podívat do reprezentativní zasedací místnosti, kterou může využívat i knihovna a největšího přednáškového sálu právnické fakulty.

Aula právnické fakulty
Exkurze skončila návštěvou auly právnické fakulty

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PILLEROVÁ, Vladana. Exkurze do Knihovny Právnické fakulty. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 12 [cit. 2021-01-21]. urn:nbn:cz:ik-14162. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14162

automaticky generované reklamy