Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík)

0 comments
Autoři: 

Jiří Pavlík

V příspěvku zaměřeném na elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze představili Jiří Pavlík z Ústav výpočetní techniky UK a Jana Matějková z Knihovny psychologických a sociokulturních věd FF UK aktuální situaci v oblasti EIZ na Univerzitě Karlově - konkrétně v Knihovně PSV, která, jak se alespoň jevilo z příspěvku, je určitou vlajkovou lodí pro zkoušení nových technologií.

Hlavní snahou je, aby studenti měli přístup ke zdrojům odkudkoli. UK nabízí přístup k EIZ přes Shibboleth nebo přes Eproxy. Půjčují studentům čtečky (na 14 dní, bez obsahu), zkouší iPhony, využívají řadu nástrojů (Aleph, Primo, PEZ atd.), vytvořili pro studenty platformu My Library, a vyvíjejí řadu dalších aktivit.

Jana Matějková upozornila na dva typy licencí - jednak pro koncove užitele a jednak pro knihovny. Knihovna si tedy v rámci akvizice musí zjistit, jaké licence jsou u konkrétního produktu možné a které jsou výhodnejší. V této souvislosti představila J. Matějková vizi, kdy by studenti prakticky nemuseli fyzicky do knihovny. Základní literatura by byla kompletně zpřístupněna online s možností studia kdekoliv a pokud možno offline.

Ve druhé části navázal Jiří Pavlík a uvedl některé chystané nové technologie - např. ebrary DASH (systém umožňující online čtení na čtečkách), poslední novinky od firmy Adobe, či dostupnost titulů formou Open Access. Jana Matějková tuto informaci doplnila o nakladatele, s nimiž jednají o prodeji obsahů pro čtečky - jsou to např. Grada, Portál, Ústav exp. psychologie SAV.

V závěru také představila současnou nabídku obsahů, kterou studentům nyní nabízejí. Je to sice teprve začátek, ale těší se, že se nabídka bude rozšiřovat, protože nyní mají obsah již přímo od nakladatele. Ukázalo se nicméně, že čeští nakladatelé odborné literatury se na tyto trendy teprve připravuji.

Jiří Pavlík ještě představil některé platformy pro stahování a čtení ebooks. Dále podtrhl význam spolupráce knihoven s vydavateli a distributory, díky níž by se celý vývoj mohl posunovat zdárněji kupředu. Z fóra také zazněla otázka ohledně efektivity financí, tedy nakolik je vůbec možné takto zabezpečovat potřeby studentů a vyučujících. J. Matějková odpověděla, že se nyní pracuje na nastavení obchodního modelu, a za nějaký čas budou vědět více.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2020-02-25]. urn:nbn:cz:ik-13668. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13668

automaticky generované reklamy
registration login password