Šlerka, Josef

Projekt Dáme práci

English title: 
Praktické využití principů Sémantického webu
English subtitle: 
DamePraci.cz - Semantic web helps finding work for unemployed
Abstract: 

Semantic web, as one of the ways to work with increasing amount of data available on-line, may have a very real and practical use. This article introduces examples illustrating the advantages of this approach and namely introduces a project of people behind the New Media Studies program at the Charles University in Prague. It focuses on searching for work in the searcher’s neighborhood using non-structured input data by the user. This way is rather unusual on the Czech search engine market and it introduces an improved technique to find results due to the use of synonyms.

Růst informací a způsoby jejich zpracování

V posledních dvaceti letech jsme v oblasti zpracování informací (a to nejen na internetu) svědky prudkého a často překotného růstu jejich objemu. Informace jsou navíc určeny pro stále větší počet příjemců. Tento růst je dán především technickým a ekonomickým “snížením prahu” nutného k publikaci informace v různém mediálním prostředí.

Šlerka, Josef. Projekt Dáme práci. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8201>. urn:nbn:cz:ik‐008201. ISSN 1212-5075.

Vyhledávače jako nástroje pro měření sémantické podobnosti a vzdálenosti slov

English title: 
The Search Engines as Tools for Measuring Semantic Similarity and Distance of Words
Abstract: 

This article describes a specific usage of search engines: measuring semantic distance between words and puts the topic into the broader context of collective intelligence. As a demonstration, a dedicated web application, Mechanical Cinderella, has been created.

"Jak může vědět část o celku?"
Blaise Pascal

Šlerka, Josef. Vyhledávače jako nástroje pro měření sémantické podobnosti a vzdálenosti slov. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6253>. urn:nbn:cz:ik‐006253. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah