Šlerka, Josef

Vyhledávače jako nástroje pro měření sémantické podobnosti a vzdálenosti slov

English title: 
The Search Engines as Tools for Measuring Semantic Similarity and Distance of Words
Abstract: 

This article describes a specific usage of search engines: measuring semantic distance between words and puts the topic into the broader context of collective intelligence. As a demonstration, a dedicated web application, Mechanical Cinderella, has been created.

"Jak může vědět část o celku?"
Blaise Pascal

Šlerka, Josef. Vyhledávače jako nástroje pro měření sémantické podobnosti a vzdálenosti slov. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 18.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6253>. urn:nbn:cz:ik‐006253. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah