Skolková, Linda

OCLC láká prostřednictvím Google nové uživatele do knihoven

Představitelé OCLC oznámili, že v brzké době bude zahájena testovací fáze zpřístupnění zkrácených verzí vybraných záznamů z WorldCatu prostřednictvím vyhledávače Google (a dalších spolupracujících webových stránek).

Skolková, Linda. OCLC láká prostřednictvím Google nové uživatele do knihoven. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1532>. urn:nbn:cz:ik‐001532. ISSN 1212-5075.

Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy

V tomto článku bych se chtěla pokusit vymezit jednak některé teoretické aspekty knowledge managementu (znalostního managementu, řízení znalostí), jednak příklady jeho praktické aplikace v českém prostředí. Vycházím zejména z přednášky externí doktorandky ÚISK Mgr. Denisy Parkosové Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy, která zazněla 3. 11. 2003 v jinonickém univerzitním areálu.

Skolková, Linda. Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1526>. urn:nbn:cz:ik‐001526. ISSN 1212-5075.

Change management čili řízení změny v knihovnách a informačních službách

Ve dnech 7.-8. října 2003 se v areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích uskutečnil seminář dr. Ramune Petuchovaite (kontaktní adresa: ramune.petuchovaite@kf.vu.lt) z Fakulty komunikace Vilniuské univerzity. Dvoudenní seminář nesl název Managing Change in Library and Information Services a uspořádal jej ÚISK FF UK za podpory MŠMT ČR.

Skolková, Linda. Change management čili řízení změny v knihovnách a informačních službách. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1504>. urn:nbn:cz:ik‐001504. ISSN 1212-5075.

Souborný katalog RLG zpřístupněn volně na webu

Dne 22. září 2003 byl na internetové adrese www.redlightgreen.com zpřístupněn souborný katalog skupiny členských knihoven Research Libraries Group (dále jako RLG). Domovskou stránku tohoto seskupení, které je tvořeno zhruba 160 institucemi, najdeme na www.rlg.org. Kromě jiného na ní lze zjistit právě informace o projektu RedLightGreen. Stejná počáteční písmena obou názvů nám navíc mohou posloužit jako vhodná mnemotechnická pomůcka.

Skolková, Linda. Souborný katalog RLG zpřístupněn volně na webu. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1505>. urn:nbn:cz:ik‐001505. ISSN 1212-5075.

Putování za knihovnickými krásami jižních Čech

Konec dubna sice ve středoevropských podmínkách nepředstavuje vrchol turistické sezóny, taková maličkost však pedagogy ani studenty ÚISK rozhodně neodradila od uskutečnění několikadenní cesty za poznáním jihočeského knihovnictví.

Skupinu studentů převážně druhého ročníku (se dvěma výjimkami z ročníku prvního) vedli PhDr. Milena Černá, PhDr. Anna Stöcklová, PhDr. Lidmila Vášová a PhDr. Richard Papík, PhD.

Skolková, Linda. Putování za knihovnickými krásami jižních Čech. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1470>. urn:nbn:cz:ik‐001470. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah