Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tisková zpráva, kterou zpracoval ...

Napsal uživatel Ikaros .cz dne 22. Srpen 2002 - 15:36.
Tisková zpráva, kterou zpracoval Vít Richter z Národní Knihovny ČR uvádí aktuální přehled škod na knihovnách. Podle dostupných údajů bylo při povodních poškozeno nejméně 50 knihoven, z toho 38 obecních a městských, 9 odborných (knihovny AV ČR, krajské knihovny, Národní knihovna ČR a další) a 3 vysokoškolské knihovny. Rozsah poškozených nebo zcela zničených knihovních fondů přesahuje 660 000 knihovních jednotek (knihy, časopisy, filmy, historické fondy a dalších dokumenty). Odhadovaná škoda na knihovních fondech, budovách a vnitřním zařízení dosáhla částky 380 mil. Kč. Jedná se o vůbec největší škody na knihovnách v ČR způsobené přírodní katastrofou. Nejvíce knihoven bylo postiženo v okresech Mělník, Litoměřice a v Praze. Na rozdíl do minulých povodní byly tentokrát zasaženy také rozsáhlé a unikátní sbírky velkých odborných knihoven. Největší škody byly dosud zjištěny v knihovně Archeologického ústavu AV ČR (70000 sv. včetně unikátní dokumentace archeologických nálezů), v Městské knihovně v Praze (60000 sv. včetně prvotisků a historických fondů), Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (200000 sv.) a v knihovnách Matematicko-fyzikální fakulty (80000 sv.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (100000 sv.). Knihovny v Západočeském kraji a v Karlovarském kraji nebyly zasaženy. Ve Znojemském okrese byla postižena jedna knihovna. Díky aktivní pomoci firmy Fruta Mochov a dalších firem se podařilo nejcennější část knižních sbírek zmrazit a zabránit tak jejich zničení. Pro jejich záchranu bude nezbytné získat dostatečnou kapacitu na vakuové vysoušení, ověřit a využít další technologie na vysoušení různých typů dokumentů. Nákup prvního zařízení na vysoušení knih pro instituce v ČR ohlásila Britská rada.
registration login password