Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozvánka na přednášku Dobrovolníci v knihovnách

Napsal uživatel Linda Skolková dne 18. Říjen 2011 - 11:52.

V pondělí 24. října 2011 od 14:00 se v rámci cyklu Jinonické informační pondělky (JIP) uskuteční přednáška Mgr. Zuzany Ježkové (Knihovnický institut NK ČR) nazvaná Dobrovolníci v knihovnách. Akce proběhne v prostorách Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK), konkrétně v místnosti č. 2015. Přednáška potrvá přibližně 1,5 hodiny. Mezi témata, o kterých bude přednáška pojednávat, patří legislativa dobrovolnictví v ČR, příklady dobré praxe v knihovnách ČR a nahlédnutí do zahraniční praxe, oblasti možného uplatnění dobrovolníků v knihovnách, management dobrovolnictví, příprava organizace na dobrovolníky a Evropský rok dobrovolnictví a knihovny ČR.

Přednášky v rámci JIP pořádají ÚISK FF UK a Česká informační společnost, o. s.

Prezentace z předchozích přednášek najdete na adrese http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=14925.

Program celého zimního semestru JIP pak naleznete na adrese http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=15185.

registration login password