Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva z exkurze do knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.276 x 4
Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.940 x 4
Zpráva z exkurze do Národního archivu 2010, ročník 14, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.462 x 4
Zpráva z exkurze do Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.149 x 2
Zpráva z exkurze v knihovně JABOK 2015, ročník 19, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.390 x 0
Zpráva z III. krakovské konference vědeckých knihoven 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.580 x 4
Zpráva z konference AKM 2017 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.614 x 4
Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.261 x 2
Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.615 x 2
Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 1.874 x 0
Zpráva z konference CASLIN 2010 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.393 x 2
Zpráva z konference Čeština na internetu 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.212 x 2
Zpráva z konference ECDL 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.586 x 0
Zpráva z konference ELPUB 2007 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.211 x 3
Zpráva z konference Human-computer interaction a informační služby 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.788 x 2
Zpráva z konference IKI 2011 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.809 x 12
Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.580 x 2
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 21.212 x 2
Zpráva z konference INSPO 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.887 x 4
Zpráva z konference INSPO 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.880 x 0

Stránky