Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. – život a dílo [2. část] 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 4.459 x 0
Pražské sochy 1997, ročník 1, číslo 2 Svět mimo internet 6.531 x 0
Oxford Dictionary of National Biography (Machteld de Waard) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 5.097 x 0
Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace (Jakub Petřík) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 4.128 x 0
19. narozeniny, Tesla Model 3 a virtuální realita 2016, ročník 20, číslo 4 Editorial 2.832 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 5 Ikaros doporučuje 4.090 x 0
Správa věcí veřejných ve 3. tisíciletí 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.229 x 0
Heslo: kreativita 2009, ročník 13, číslo 11 Editorial 5.842 x 0
Veletrh dětské knihy v Liberci 2005, ročník 9, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.663 x 0
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.909 x 0
Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.863 x 0
Knihovna v současnosti a v budoucnosti na příkladu nové stavby centrální knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.592 x 0
Farbdiaarchiv Mnichov 2006, ročník 10, číslo 6 Elektronické publikování 7.885 x 0
OCLC v roce 2012: nový mezník v historii 2012, ročník 16, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.347 x 0
INFORUM 2003 - workshop "Historické dokumenty v digitálním prostředí" 2003, ročník 7, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 4.998 x 0
Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 15.218 x 0
Internetové kavárny v Řecku 2002, ročník 6, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.415 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2004 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.390 x 0
Chcete mít spokojené uživatele? 2010, ročník 14, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 6.769 x 0
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 5.092 x 0

Stránky