Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Změny v kategoriích WoK (JCR) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV (Věra Kroftová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 2.757 x 2
Rozhovor s Ilonou Trtíkovou a Věrou Pileckou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.746 x 1
Předplatné EIZ v akademickém a komerčním sektoru (Barbara Dixee) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Trendy a technologie v EIZ 2.742 x 0
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 3. část 2016, ročník 20, číslo 3 Výzkumná činnost 2.740 x 2
Kramerius4 a související opensource projekty (Pavel Kocourek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 2.740 x 1
Démonologické postavy vo virtuálnom prostredí informačno-komunikačných technológií 2015, ročník 19, číslo 3 Informační přesahy 2.737 x 0
Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe a na Slovensku 2014, ročník 18, číslo 8 Digitalizace a digitální knihovny 2.736 x 1
18. narozeniny, interakční design, wearables & nové technologie 2015, ročník 19, číslo 4 Editorial 2.735 x 0
Do knih se píše a čmárá! 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.733 x 0
RefWorks-COS - podpora výzkumu a výzkumníků (Katharina Baier) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.729 x 0
Stanley Meltzhoff: Portrét Waltera Lippmanna 2016, ročník 20, číslo 3 Výzkumná činnost 2.724 x 2
Predátorské časopisy a Jeffrey Beall v Klementinu 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.710 x 2
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.708 x 5
Exkurze do Archivu Pražského hradu 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.699 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 17. část 2017, ročník 21, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 2.697 x 2
Knižní veletrh v Bruselu aneb nebezpečné vztahy 2015, ročník 19, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.697 x 0
Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.693 x 0
Vplyv tlače a písma na výsledok procesu digitalizácie 2014, ročník 18, číslo 8 Výzkumná činnost 2.689 x 0
E-government 20:10 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 2.677 x 0
Novinky a události od iPhonu po Minecraft 2014, ročník 18, číslo 9 Editorial 2.669 x 0

Stránky