Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.999 x 0
Každý čtvrtek nová kniha - letní soutěž pro čtenáře Ikara 2004, ročník 8, číslo 7 Editorial 12.972 x 0
Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 12.966 x 2
Péče o zákazníky, řízení změny a strategické plánování očima Simona Francise 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.953 x 1
Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 12.943 x 0
Bibliographix: nejen citační manažer 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 12.921 x 0
Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 12.919 x 1
On-line databáze Divadelního ústavu 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 12.913 x 3
Evidence Based Medicine 2001, ročník 5, číslo 10 Medicína a informace 12.905 x 1
Poslyšte vlastenci píseň novou - 19. století v kramářské písni 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.898 x 0
Exkurze po síti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – elektronické studijní opory 2006, ročník 10, číslo 1 Odborné vzdělávání 12.894 x 0
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.882 x 0
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 12.880 x 1
Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům 2003, ročník 7, číslo 9 Recenze 12.878 x 0
Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 12.863 x 0
Konference »Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies« a kritéria výběru elektronických zdrojů 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 12.849 x 2
SCImago Journal & Country Rank 2008, ročník 12, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 12.839 x 3
Služby typu „document delivery“ v informační praxi 2006, ročník 10, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 12.823 x 0
Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 12.799 x 0
Národní technická knihovna - příprava nové budovy 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.787 x 0

Stránky

registration login password